Site banner

Tập trung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa

UBND tỉnh Bến Tre vừa ban hành Công văn số 2127/UBND-KT về việc phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa và tổ chức thực hiện việc ứng phó, kiểm soát ô nhiễm theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

         Mưa dong lớn tại quốc lộ 60 địa bàn huyện Châu Thành Bến Tre

Nội dung Công văn chỉ đạo, UBND các huyện, thành phố Phòng TN&MT, UBND các xã, phường, thị trấn thông tin, tuyên truyền đến các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn phải chủ động rà soát hệ thống thoát nước mưa bề mặt, các công trình lưu giữ, xử lý chất thải, các khu vực lưu giữ hóa chất.... để đảm bảo chắc chắn, an toàn, không bị ảnh hưởng do mưa. Nghiêm túc vận hành các công trình xử lý chất thải đảm bảo quy chuẩn xả thải. Xây dựng phương án, sẵn sàng bố trí các nguồn lực ứng phó sự cố chất thải, ô nhiễm môi trường do rò rỉ, tràn đổ, phát tán chất thải có thể xảy ra khi mưa. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các bãi, khu vực tập kết rác thải, hệ thống thoát nước khu dân cư, đô thị... Thông tin số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý nghiêm các trường hợp xả thải gây ô nhiễm môi trường. Đối với thông tin phản ánh liên quan đến sự cố môi trường do chất thải, cơ quan, cá nhân tiếp nhận thông tin đường dây nóng hướng dẫn tổ chức, cá nhân phản ánh trực tiếp đến đầu số 112 hoặc UBND cấp huyện, cấp xã nơi xảy ra sự cố.

                                              

Phòng TTBCXB