Thạnh Phú hội nghị Huyện ủy mở rộng lần thứ 4 khóa XI

Ngày 04.12.2015, Huyện ủy Thạnh Phú tổ chức hội nghị mở rộng lần thứ 4 khóa XI nhiệm kỳ 2015 -2020 để tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết và tổng kết chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy năm 2015. Ông Trần Dương Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre đến dự.

Đại biểu dự hội nghị

Trong năm, Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, 11, 12 khóa XI; Nghị quyết Tỉnh ủy, Huyện ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; Chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ đạo cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 106 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi Mới” gắn với thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng thời, lãnh đạo thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp huyện. Quan tâm sắp xếp, bố trí cán bộ trước, sau Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020. Hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước có chuyển biến tích cực, công tác vận động nhân dân được tập trung đẩy mạnh.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt hơn 9%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 24 triệu đồng, tăng gần 3 triệu đồng so với năm 2014. Nhiều công trình trọng điểm đã hoàn thành đưa vào sử dụng như Khu hành chính huyện, đường nội ô thị trấn, đường dây và Trạm biến áp 110KV Mỏ Cày Nam – Thạnh Phú, Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Cổ Chiên,…

Du lịch tiếp tục phát triển

Công tác xây dựng đô thị có bước phát triển khá, các tiêu chí được quan tâm thực hiện, đã tổ chức công bố quy hoạch công nhận Đô thị loại V và đặt tên đường Thị trấn; xã Giao Thạnh đến nay đạt 26/49 tiêu chí và Tân Phong đạt 25/49 tiêu chí Đô thị loại V. Công tác xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đã xây dựng thành công xã Đại Điền đạt chuẩn xã nông thôn mới, xã Quới Điền đạt 14 tiêu chí, riêng 15 xã còn lại đạt từ 5 đến 9 tiêu chí. Du lịch trên địa bàn huyện trong năm thu hút khoảng 185 ngàn lượt khách đến tham quan, vui chơi giải trí, tăng gần 9% so với cùng kỳ, doanh thu ước đạt gần 30 tỷ đồng.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, đã kịp thời tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, qui định, Quyết định của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Việc thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng nguyên tắc, phương châm và qui trình. Trong năm, có 26 đảng viên bị xử lý kỷ luật, tăng 06 đảng viên so với năm 2014.

Năm 2016, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng bộ và nhân dân trong huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ với chủ đề “Tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; tổ chức triển khai thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trong xây dựng xã nông thôn mới và văn minh đô thị”.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận về các vấn đề quan trọng phát triển kinh tế xã hội năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Chủ yếu là những vấn đề khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Dương Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre cho rằng: thời gian tới huyện cần quan tâm phát triển các cây trồng, vật nuôi có thế mạnh, xây dựng thương hiệu lúa sạch Thạnh Phú; chú trọng đến nước sạch sinh hoạt cho người dân, phòng chống hạn mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp; phát huy tối đa tiềm năng trong phát triển du lịch trên địa bàn; tập trung các nguồn lực xây dựng đô thị và nông thôn mới. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; củng cố kiện toàn bộ máy từ huyện đến cơ sở; trong học tập và làm theo lời Bác phải đề cao vai trò, tính nêu gương của người đứng đầu.

Văn Minh

Các tin cùng chuyên mục