Site banner

Thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

 

     Cựu chiến binh Võ Thành Long trồng mãng cầu xiêm gốc ghép thu nhập mỗi năm trên 200 triệu đồng.

 

Cựu chiến binh Võ Thành Long trồng mãng cầu xiêm gốc ghép thu nhập mỗi năm trên 200 triệu đồng.

Thi đua phát triển kinh tế

Toàn huyện Bình Đại có 2.096 HV CCB sinh hoạt ở 20 tổ chức cơ sở hội và 93 chi hội. Thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” gắn với xác định giúp nhau phát triển sản xuất là mục tiêu, nhiệm vụ, động lực để nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên thoát nghèo của HV CCB.              

Đến nay, toàn hội đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 11 câu lạc bộ (CLB) giảm nghèo ở các xã, thị trấn, với 91 thành viên, trong đó có 6 CLB giảm nghèo ở các xã bãi ngang, xây dựng 19 mô hình kinh tế giỏi với 19 tổ hợp tác (THT), tập trung là THT lao động xã Châu Hưng, nhãn VietGAP Long Định, nuôi dê, bò ở xã Phú Thuận, Bình Thới, Thạnh Phước, Thừa Đức, Thới Thuận… Có 7 HV làm kinh tế hộ đạt hiệu quả cao, gồm: 1 hộ trồng mít siêu sớm ở xã Châu Hưng, 2 hộ trồng dừa xiêm xanh ở Long Hòa, Phú Thuận, 1 hộ thu mua dừa hữu cơ ở Lộc Thuận, 3 hộ nuôi bò ở xã Bình Thới, Thừa Đức, Thạnh Phước. Đồng thời, xây dựng được 307 mô hình “5+1” giúp CCB thoát nghèo, với 1.128 thành viên tham gia hoạt động với hình thức giúp nhau phổ biến cây giống, con giống, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ tiền bình quân từ 4 - 6 triệu đồng/hộ, xây dựng 19 mô hình “5+1” vươn lên khá giàu với 76 thành viên và 21 tổ hợp tác, với 231 CCB tham gia.

Các cấp hội đã chỉ đạo khai thác hiệu quả các nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn HV đóng góp, quỹ hội cho HV, CCB vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế, đẩy mạnh phong trào làm kinh tế giỏi trong các cấp hội. Tính riêng giai đoạn 2017 - 2022, hội đã hỗ trợ vốn ủy thác tín dụng cho các hộ nghèo với tổng dư nợ trên 27 tỷ đồng, đồng thời vận động xây dựng 98 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, bình quân mỗi căn trị giá từ 50 - 70 triệu đồng

Từ các hoạt động thi đua làm kinh tế, giảm nghèo bền vững, đời sống HV  từng bước được nâng cao. 5 năm qua, Hội CCB huyện đã xóa nghèo được 85 hộ, trong đó có 57 hộ nghèo, 28 hộ cận nghèo. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn hội giảm còn 0,2% (4 hộ); hộ cận nghèo giảm còn 0,8% (17 hộ), so với đầu nhiệm kỳ 2017 giảm 1,5% hộ nghèo và giảm 0,81% hộ cận nghèo.

Tích cực xây dựng quê hương

Chủ tịch Hội CCB huyện Bình Đại Nguyễn Thành Phương cho biết: Nhận thức sâu sắc phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững, hàng năm, Hội CCB huyện đã phát động phong trào thi đua trong các cấp hội và hộ HV. Qua đó, đã có nhiều mô hình hộ HV sản xuất, kinh doanh phát triển hiệu quả, nhiều CCB trở thành tấm gương sáng “vượt khó” để các HV trong huyện học tập và noi theo. Đặc biệt khi đời sống nâng cao, có trên 98% HV, CCB đều tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực như: đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn, tham gia khơi thông dòng chảy các tuyến kênh mương, phát quang dọn dẹp vệ sinh trên các tuyến đường, tham gia trồng, bảo vệ cây xanh, thực hiện tuyến đường ánh sáng an ninh và hiến đất...

Điển hình như CCB Võ Thành Long, xã Châu Hưng, sau khi rời quân ngũ trở về địa phương đã mạnh dạn cải tạo 3.400m2 đất lúa sang trồng mãng cầu xiêm gốc ghép, bình quân mỗi năm thu hoạch trên 20 tấn mãng cầu thương phẩm, doanh thu trên 200 triệu đồng. Hàng năm, CCB Võ Thành Long còn tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương như: đóng góp xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, sẵn sàng giúp đỡ, trao đổi kinh nghiệm trồng mãng cầu xiêm với những HV CCB và nông dân có hoàn cảnh khó khăn.

Với tinh thần “trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, hội đề ra mục tiêu phấn đấu hàng năm kéo giảm từ 20% trên tổng số HV CCB nghèo theo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, nâng tỷ lệ hộ khá, giàu lên 90% trừ hộ già cả neo đơn hưởng trợ cấp an sinh xã hội và không để tái nghèo.

“Thời gian tới, các cấp Hội CCB huyện Bình Đại tiếp tục phát động phong trào thi đua phát tiển kinh tế, giảm nghèo bền vững” gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, cuộc vận động nhà “Nghĩa tình đồng đội”, phong trào “Đồng khởi khởi nghiệp”… Tổ chức cho HV đăng ký thoát nghèo, đăng ký danh hiệu HV gương mẫu, sản xuất, kinh doanh giỏi”.

(Chủ tịch Hội Cựu chiến huyện Bình Đại Nguyễn Thành Phương)

 Bài, ảnh: Thanh Hương