Quốc phòng - An Ninh

Ngày đăng: 07/09/2015
Nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia rất toàn diện: Không những bảo vệ an toàn đường biên trên biển về mặt địa lý mà còn phải phối hợp với các lực lượng, các ngành, các cấp bảo vệ chủ quyền an...
Ngày đăng: 07/09/2015
Tăng cường công tác vận động quần chúng là một giải pháp cơ bản để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đó là công việc mà Bộ đội Biên phòng Bến Tre đã và đang coi trọng thực hiện.
Ngày đăng: 07/09/2015
Vừa qua, chúng tôi có dịp về thăm cán bộ, chiến sỹ Trạm kiểm soát Biên phòng Thới Bình đóng trên địa bàn xã Thới Thuận, huyện Bình Đại. Nằm cuối bờ sông Ba Lai, không có đường giao thông bộ, nên phải...
Ngày đăng: 07/09/2015
Bình Đại là một trong 3 huyện biển của Bến Tre có 27 km chiều dài bờ biển trãi dài qua các xã Thừa Đức, Thới Thuận. Đây là diều kiện thuận lợi để Bình Đại khai thác tiềm năng kinh tế biển. Tuy nhiên...
Ngày đăng: 07/09/2015
Các đồn biên phòng ở ven biển Bến Tre như Đồn Biên phòng 594(Bình Đại), 598 (Ba Tri), 602 ( Thạnh Phú), nay đổi tên thành Đồn Biên phòng Cửa Đại, Hàm Luông, Cổ Chiên. Các đồn này hiện quản lý tuyến...
Ngày đăng: 07/09/2015
Để Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với Bộ đội Biên phòng" đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ...
Ngày đăng: 07/09/2015
Trong năm 2011, Bộ đội Biên phòng Bến Tre đã phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan như: Công an, Quân sự, hệ thống chính trị 3 huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú, bảo vệ vững chắc chủ quyền an...

Trang

Đăng kí nhận Quốc phòng - An Ninh