Site banner

Ba Tri - Khai trương Quỹ tín dụng nhân dân xã Mỹ Chánh

Sáng ngày 15/5/2018, Quỹ tín dụng nhân dân xã Mỹ Chánh tổ chức Lễ khai trương và đi vào hoạt động. Đây là Quỹ tín dụng thứ 2 của huyện Ba Tri được thành lập. Tới dự có ông Trần Văn Đức – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bến Tre, ông Dương Văn Chương – Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tri.

Ông Trần Văn Đức – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bến Tre (thứ nhất bên trái), ông Dương Văn Chương – Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tri (ngoài cùng bên phải) trao giấy chứng nhận thành lập và hoạt động Quỹ tin dụng nhận dân xã Mỹ Chánh.

Quỹ tín dụng nhân dân xã Mỹ Chánh có trụ sở tại ấp Gò Da, xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri. Thời gian hoạt động của Quỹ là 50 năm, vốn điều lệ 200 triệu đồng. Quỹ thực hiện chức năng huy động vốn của các tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín dụng khác dưới hình thức nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm…; vay vốn điều hòa hệ thống ngân hàng hợp tác; tiếp nhận vốn ủy thác cho vay của Chính phủ, tổ chức và cá nhân trong nước. Quỹ tập hợp các tổ chức, cá nhân tham gia huy động vốn, tương trợ giúp đỡ giữa các thành viên, phát huy sức mạnh tập thể giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống.

Quỹ tín dụng nhận dân xã Mỹ Chánh đi vào hoạt động sẽ góp phần cung ứng kịp thời, đầy đủ hơn vốn tín dụng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, giúp người nghèo, yếu thế, chưa có đủ điều kiện giao dịch với ngân hàng được tiếp cận, lựa chọn nhiều dịch vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, chung tay thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Trà Dũng