Site banner

Ba Tri – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai chương trình vay vốn thông qua tổ vay vốn

Ngày 10/9/2018, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Ba Tri tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định 5199 ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về ban hành các quy định cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân thông qua Tổ vay vốn/Tổ liên kết, Tổ cho vay lưu động trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Tham dự hội nghị có ông Dương Minh Tùng – Chủ tịch UBND huyện; đại biểu ngành, đoàn thể huyện, UBND xã, thị trấn.

Theo đó, Quyết định 5199 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam quy định Tổ vay vốn được thành lập trên nguyên tắc tự nguyện, đoàn kết, tương trợ, cùng có lợi; mỗi khu dân cư, đơn vị thành lập một Tổ vay vốn, trường họp Tổ vay vốn có trên 50 tổ viên được thành lập thêm tổ nhưng đều do một cơ quan trực tiếp quản lý; Mỗi Hộ gia đình, cá nhân chỉ được tham gia một Tổ vay vốn/Tổ liên kết của Agribank. Tổ vay vốn/Tổ liên kết hoạt động theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số của các Tổ viên trong tổ. Cơ quan trực tiếp quản lý là Ủy ban nhân dân, Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ cấp xã, Tổ chức công đoàn của các đơn vị và các tổ chức chính trị xã hội khác.

Việc triển khai mô hình tổ vay vốn cơ sở, nhằm chuyển tải đồng vốn đến người dân một cách thuận lợi và nhanh chóng nhất. Người dân không phải đến ngân hàng, việc đăng ký nhu cầu vay vốn, giải ngân, thu nợ đều thực hiện tại UBND xã, thị trấn, qua đó tiết kiệm được thời gian và chi phí cho người vay.

Trà Dũng