Site banner

Ba Tri sau 5 năm xây dựng nông thôn mới

Sau 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở huyện Ba Tri đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phong trào phát triển nông thôn, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Để đạt được kết quả trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ngay từ khi mới triển khai thực hiện huyện tăng cường công tác tuyên truyền, kết hợp với vận động thực hiện các công trình xây dựng nông thôn mới cụ thể tại địa phương bằng nhiều hình thức như tổ chức lễ phát động thi đua xây dựng nông thôn mới, tọa đàm, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh… Qua đó để người dân hiểu mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới và tích cực tham gia. Trong 5 năm qua, huyện huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản toàn xã hội trên 4.348,5 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách trung ương, tỉnh trên 293,9 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện trên 104,8 tỷ đồng, vốn ngân sách xã hơn 46,1 tỷ đồng, vốn lồng ghép trên 160 tỷ đồng, còn lại là vốn đầu tư trong dân. Từ nguồn vốn trên, huyện đầu tư nâng cấp mặt đường nhựa đường tỉnh 885, duy tu và nâng cấp nhựa, bê tông, trải đá dăm 195 km đường xã, ấp, xóm, liên xã, liên ấp, liên xóm, xây dựng 102 cầu kiên cố bằng bê tông cốt thép; nạo vét và đào mới trên 982 km kênh mương nội đồng, xây dựng 2 cống thông nước; xây dựng đường điện vượt sông Hàm Luông đến ấp An Bình, xã An Hiệp; xây dựng 55 công trình trường lớp; xây dựng 5 hội trường văn hóa và 1 trụ sở Ủy ban nhân dân ở các xã; xây dựng 5 chợ nông thôn ở các xã.

Thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hệ thống giao thông được đầu tư xây dựng, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Song song với công tác huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản, huyện chú trọng đến công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Bởi lẽ xây dựng nông thôn mới cốt yếu là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn, thay đổi bộ mặt nông thôn ngày một tích cực. Trong đó công tác ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, cơ giới hóa sản xuất được nhân dân ứng dụng tích cực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất. Điển hình là các mô hình cánh đồng mẫu sản xuất lúa ở các xã Tân Xuân, Mỹ Nhơn, Mỹ Hòa, An Bình Tây, mô hình Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp Phú Mỹ, xã Mỹ Nhơn, mô hình Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Tân Phước, xã Tân Thủy, Tổ hợp tác trồng nấm ở xã An Ngãi Trung. Kinh tế tập thể, kinh tế trang trại được phát triển. Toàn huyện hiện có 5 hợp tác xã, 93 tổ hợp tác. Các mô hình này đã góp phần nâng thu nhập cho người dân. Cuối năm 2014, thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng, tăng 12,31 triệu đồng so với năm 2010, đến cuối năm 2015 đạt 32,89 triệu đồng.

Bên cạnh đó, huyện quan tâm chăm lo toàn diện các mặt về phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường. Duy trì chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở 24 xã, thị trấn; có 8 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 và 16 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2. Mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Tập trung triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với người nghèo, tổ chức tư vấn việc làm, nghề nghiệp, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động cho người dân nông thôn. Qua đó, góp phần đào tạo đội ngũ lao động có tay nghề, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện đầu năm 2011 là 21,73% đến cuối năm 2015 kéo giảm còn 7,23%.

Công tác bảo vệ môi trường cũng được quan tâm thực hiện. Bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường cho mọi người, huyện còn thực hiện nhiều biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường có hiệu quả.

Về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh và giữ gìn an ninh – trật tự xã hội. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố và tăng cường. Huyện tập trung đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các tổ chức trong hệ thống chính trị được giữ vững và ngày càng hoàn thiện về chất lượng. Tình hình an ninh trật tự xã hội nông thôn cơ bản ổn định.

Kết quả đến cuối năm 2015, xã Tân Thủy được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố đạt chuẩn xã nông thôn mới; 2 xã Mỹ Nhơn và An Ngãi Trung phấn đấu công nhận vào năm 2016.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả thống chính trị, sự đồng sức, đồng lòng của quần chúng nhân dân, tin tưởng thời gian tới phong trào xây dựng nông thôn mới ở Ba Tri sẽ đạt nhiều kết quả tích cực.

Trần Xiện