Site banner

Ba Tri : Sơ kết công tác liên tịch phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2018

Trong 6 tháng qua, kế hoạch liên tịch phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông được các cấp, các ngành ở Ba Tri phối hợp chặt chẽ và thực hiện đạt kết quả đáng kể. Tổ chức hơn 10.800 cuộc tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông cho nhân dân, có hơn 120.000 lượt người dự. Bên cạnh còn phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó nhân dân ý thức, tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông. Trong 6 tháng qua, các lực lượng chức năng đã phối hợp đấu tranh làm tan rã 49 nhóm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập gây mất an ninh trật tự; điều tra, làm rõ 21 vụ phạm pháp hình sự; phát hiện 149 đối tượng dương tính với chất ma túy đá, tiến hành lập hồ sơ xử lý 126 đối tượng theo quy định; cảm hóa, giáo dục 346 đối tượng tệ nan xã hội. Từ đó góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Trai, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đánh giá cao kết quả đạt được. Đồng thời lưu ý các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện một số vấn đề trong những tháng cuối năm như các cấp, các ngành tiếp tục bám sát nội dung Kế hoạch liên tịch của cấp huyện đã ký kết; nâng cao chất lượng, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng và nhân rộng các mô hình trong phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự; kiên quyết ngăn chặn và kiềm chân các đối tượng tham gia khiếu kiện đông người; chủ động nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; giữ gìn an ninh ven biển; có giải pháp đồng bộ, hiệu quả để kéo giảm phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông cũng như tình hình sử dụng trái phép chất ma túy trong thanh thiếu niên.

Trần Xiện