Site banner

Kết quả thực hiện tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2017

Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm nay diễn ra từ ngày 01.5 đến ngày 30.5.2017 với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”.

Ảnh: Kiểm tra tại DNTN Thành Chơn, xã Mỹ An

Qua 01 tháng thực hiện, huyện Thạnh Phú đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như: Đài Truyền thanh huyện và các xã, thị trấn thường xuyên đưa tin về mục đích, ý nghĩa của việc hưởng ứng Tháng hành động và các hoạt động diễn ra trên địa bàn. Toàn huyện treo hơn 100 băng rol, khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động.

Đồng thời, tổ chức gần 40 cuộc kiểm tra, nhắc nhở người sử sụng lao động thực hiện tốt chế độ an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. Riêng Đội kiểm tra liên ngành huyện đã kiểm tra 9 cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn.

Ảnh: Kiểm tra về phòng cháy chữa cháy

Qua kiểm tra, nhìn chung các doanh nghiệp đều thực hiện tốt về Hợp đồng lao động đối với người lao động, có tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, các chế độ về Tiền công – Tiền lương, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi được đảm bảo, có trang bị phương tiện bảo hộ lao động, trang bị nội qui, tiêu lệnh Phòng cháy chữa cháy,...

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở sản xuất, doanh nghiệp chưa thật sự quan tâm đến quyền lợi người lao động liên quan đến việc khám sức khỏe định kỳ và các chế độ Bảo hiểm cho người lao động. Chưa nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác an toàn vệ sinh lao động, không xây dựng phương án Phòng cháy chữa cháy, chưa phối hợp tốt với Đội kiểm tra liên ngành trong việc cung cấp hồ sơ theo nội dung kế hoạch kiểm tra như: Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Trưởng - Chi nhánh xã Mỹ An, Doanh nghiệp tư nhân Thế Anh xã An Thạnh, Doanh nghiệp tư nhân Chí Cường xã An Nhơn. Đội kiểm tra tiến hành lập biên bản, nhắc nhở đối với các cơ sở, doanh nghiệp chưa thực hiện tốt./.

Văn Minh