Site banner

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Tuyên truyền Biển, Đảo năm 2020

Sáng ngày 5-10-2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Hải quân Vùng 2 tổ chức hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Bến Tre. Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thượng tá Lại Thế Công, Chính ủy Trung tâm bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân, đồng chí Trần Văn Lập, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh tham dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền biển, đảo

Hội nghị được nghe thượng tá Lại Thế Công, Chính ủy Trung tâm bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân báo cáo chuyên đề “Cục diện mới trên biển Đông; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay”, với 3 nội dung: Cục diện mới trên biển Đông hiện nay; nhận định, đánh giá âm mưu, động thái mới trên biển Đông vừa qua; dự báo tình hình, quan điểm của Đảng, nhà nước ta trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay.

Qua hội nghị, cán bộ hưu trí tỉnh nắm và hiểu sâu hơn về vị trí, tầm quan trọng của biển đảo đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nội dung báo cáo tại hội nghị đã giúp cán bộ hưu trí vững tin vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay. Đồng thời, nêu cao ý thức trách nhiệm và hành động hướng về biển, đảo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, sự tin tưởng, đồng thuận của Nhân dân, phát huy trách nhiệm của các ngành, các cấp, chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào thắng lợi sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của tổ quốc trong tình hình mới./.

Tin, ảnh: Tôn Đức Tài - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy