Site banner

BDK.VN - Ngày 27-6-2022, tại Công viên Bến Tre, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lễ ra quân cao điểm Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2022

 

Các đại biễu dự lễ ra quân.

 

Các đại biễu dự lễ ra quân.

Tham dự có Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến; Phó chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo chiến dịch Nguyễn Thị Bé Mười.

 

Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Như Quỳnh phát biểu phát động chiến dịch.

 

Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Như Quỳnh phát biểu phát động Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” tỉnh Bến Tre năm 2022​.

Phát động ra quân cao điểm Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” tỉnh Bến Tre năm 2022, Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Như Quỳnh cho rằng: Năm 2022 là năm thứ 23, Bến Tre tổ chức Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, trải qua các mùa chiến dịch, với sự đồng lòng của các ngành, các cấp, đặc biệt là vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn, Hội và tinh thần tình nguyện của các bạn đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện trong và ngoài tỉnh đã mang lại rất nhiều giá trị, dấu ấn tình nguyện trong lòng của các tầng lớp nhân dân.

Chiến dịch năm nay tiếp tục triển khai 1 chương trình và 4 chiến dịch, đó là: Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng” và “Hành quân xanh”. Chiến dịch được triển khai từ ngày 1-6-2022 đến ngày 18-8-2022, được tổ chức tại 100% các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Trọng tâm tại các xã xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, các xã An toàn khu và xã đảo của tỉnh.

 

Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, lãnh đạo Tỉnh đoàn cùng bắt tay hạ quyết tâm hoàn thành chiến dịch.

 

Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, lãnh đạo Tỉnh đoàn cùng bắt tay hạ quyết tâm hoàn thành chiến dịch.

Thay mặt Ban Chỉ đạo chiến dịch, Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Như Quỳnh kêu gọi và phát động trong toàn thể các lực lượng đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện cùng quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch. Tập trung cho các hoạt động xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung triển khai thực hiện các nội dung xây dựng Bến Tre xanh và chuyển đổi số một cách đồng bộ; xác định nội dung, công việc và có sản phẩm cụ thể sau khi kết thúc chiến dịch.

 

Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Như Quỳnh trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí cho chiến dịch.

 

Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Như Quỳnh trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí cho chiến dịch.

Sau phát biểu hạ quyết tâm của đại diện cấp cơ sở, Ban tổ chức ra mắt các đội hình cấp tỉnh: Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh; trao bảng tượng trưng hỗ trợ trong chiến dịch; ra mắt Ban Chỉ huy chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”; trao cờ xuất quân Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”; thực hiện nghi thức ra quân Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”

Tin, ảnh: Thu Huyền