Bến Tre hoàn thành công tác thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển