BẾN TRE: Triển khai thực hiện Đề án trồng cây xanh