Site banner

Kết quả nâng cao nhận thức, kiến thức và năng lực cộng đồng trong ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng tránh thiên tai trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021

 

Đợt triều cường tháng 12/2021 tại xã Nhơn Thạnh – Thành phố Bến Tre

Nhằm ứng phó với mùa hạn mặn cuối năm 2021 - đầu năm 2022, các nhiệm vụ, hoạt động nâng cao nhận thức, kiến thức và năng lực cộng đồng trong ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng tránh thiên tai trên địa bàn Tỉnh Bến Tre đã được các cơ quan ban ngành các cấp thường xuyên quan tâm và thực hiện, cụ thể như sau:

- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông qua các công cụ tuyên truyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của tỉnh Bến Tre như: Trang thông tin điện tử, chuyên mục Đại đoàn kết trên sóng truyền hình tỉnh Bến Tre, chuyên trang trên Báo Đồng Khởi, mạng xã hội như Zalo, Facebook,... Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở tuyên truyền các nội dung như: Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2030; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 19/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường; Chương trình số 10-CT/TU, ngày 19/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý, đảm bảo an ninh nguồn nước, nguồn cấp nước ngọt thích ứng với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2020 - 2030.

- Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 940 lượt hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường với 25.283 chị tham gia; 278 chiến dịch truyền thông về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, có 10.340 chị tham gia. Đến nay, 100% cơ sở Hội có ít nhất 1 mô hình tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường/mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Kế hoạch năm 2021 tổ chức 12 cuộc diễn tập phòng chống thiên tai cấp xã (do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 nên chỉ có 02 cuộc có diễn tập), ước tổng 500 người tham dự. Tổ chức và tham dự 05 lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo tuyên truyền (hình thức trực tuyến qua Zoom): tổ chức 01 Hội nghị tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều với khoảng 200 người tham dự; tổ chức 02 lớp tập huấn hướng dẫn 13 lớp lập kế hoạch phòng chống thiên tai trong điều kiện dịch bệnh Covid 19 với khoảng 200 người tham dự.

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai đến 100% Đoàn, Hội các cấp trong tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên, quần chúng nhân dân về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu được tích hợp vào một số môn học ở trường Trung học phổ thông và Trung học cơ sở như môn Khoa học Tự nhiên, Vật lý, Địa lí, Giáo dục Công dân và các hoạt động giáo dục khác. Thông qua đó, giáo viên sẽ truyền tải và hỗ trợ học sinh phát triển kiến thức, kỹ năng, thái độ phù hợp, hiệu quả để ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

Nhìn chung, công tác truyền thông nâng cao nhận thức được thực hiện thường xuyên, phát huy vai trò truyền thông, tiêu biểu là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các thành viên khác; kiến thức biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường tiếp tục được lồng ghép vào chương trình học cho các em học sinh.

Tin/ảnh: P.TTBCXB