Site banner

Bến Tre: Hỗ trợ 67, 32 tỷ đồng cho người dân khôi phục vườn dừa

                                           ảnh (Giải ngân cho người dân tại xã An Khánh, Châu Thành)

Đợt hạn mặn mùa khô năm 2019-2020 gay gắt, kéo dài đã tác động tiêu cực đến sản xuất, đời sống của người dân. Do vậy, để giúp người trồng dừa có điều kiện mua phân bón chăm sóc vườn dừa, sớm khôi phục sản xuất là việc làm rất cần thiết.

Thực hiện Nghị quyết (NQ) số 05, ngày 19/3/2021 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ cho người chăm sóc, khôi phục vườn dừa bị ảnh hưởng sau hạn mặn trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tổ chức triển khai tinh thần NQ số 05.

Mức hỗ trợ: 1 triệu đồng/ha, hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước. Với tổng diện tích dừa thiệt hại toàn tỉnh là 67.318ha, người dân sẽ được hỗ trợ tương đương 67, 32 tỷ đồng (các địa phương đang giải ngân), dự kiến đến cuối tháng 6/2021 này hoàn thành giải ngân cho người dân./.

Tin: TTBCXB