Bình Đại chú trọng công tác bảo vệ môi trường

Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường được huyện Bình Đại quan tâm chú trọng, hằng năm huyện đều bố trí nguồn kinh phí dành cho cải thiện, xử lý ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, huyện tiến hành nhiều hoạt động thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường. Song song đó huyện cũng tiến hành xây dựng nhà máy xử lý nước thải xã Bình Thắng và cải tạo, nạo vét kênh Bà Khoai để xóa điểm đen ô nhiễm môi trường tại khu vực này, góp phần tạo dòng chảy thông thoáng, giảm thiểu nước tù đọng, gây ô nhiễm môi trường.

Ra quân trồng cây bảo vệ môi trường trên quốc lộ 57B.

Công tác kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất kinh doanh, chăn nuôi gia súc, gia cầm và cơ sở thu mua sơ chế thủy hải sản được huyện tiến hành thường xuyên. Đoàn kiểm tra liên ngành về kiểm soát ô nhiễm môi trường huyện đã kiểm tra các cơ sở kinh doanh, sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn huyện, qua đó xử lý các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Song song với công tác kiểm tra môi trường, huyện cũng thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường để các chủ cơ sở nắm vững và chấp hành nghiêm chỉnh, góp phần bảo vệ môi trường. Mặc khác, huyện cũng thường xuyên kiểm tra các hộ nuôi thủy sản trên địa bàn huyện, phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phải xử lý bùn đáy ao, xử lý chất thải trong quá trình nuôi, không được bơm chất thải chưa qua xử lý ra môi trường bên ngoài.

Bên cạnh đó, huyện thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường qua đài truyền thanh huyện, xã, pano, băng rol cổ động trực quan, đã tác động rất lớn đến người dân, từ đó ý thức của nhân dân được nâng lên, nhân dân tham gia tích cực vào công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định, chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trường…

Trong thời gian tới, huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường gắn với các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, hạn mặn. Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh có dấu hiệu ô nhiễm môi trường, không để phát sinh các các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, tăng cường phòng ngừa kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm môi trường tại các khu vực làng nghề, khu đông dân cư, đô thị và ô nhiễm trong sản xuất nông nghiệp. Chú trọng nâng cao năng lực, trình độ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải, xây dựng cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, cải tiến thiết bị sản xuất thân thiện với môi trường, xây dựng hệ thống xử lý chất thải, nước thải bảo đảm theo tiêu chuẩn quy định. Đồng thời, phát động nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh nơi nơi công cộng, các khu vực chợ, bến xe, đường phố, phát hoang, trồng nhiều cây xanh, khai thông cống rãnh. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ở các hộ dân, khu vực công cộng. Đồng thời, kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong sinh hoạt, trong chăn nuôi, trong sản xuất và các hoạt động khác.

Sơn Tùng

Các tin cùng chuyên mục