Bình Đại: Có 367 mô hình sinh kế hộ nghèo, hộ cận nghèo

Qua rà soát nhanh từ các xã, thị trấn, đến nay toàn huyện Bình Đại có 2.030 hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, có 1.143 hộ nghèo và 887 hộ cận nghèo, hộ có đất sản xuất 788 hộ, hộ không đất sản xuất có 1.242 hộ.

Thực hiện kế hoạch chương trình khởi nghiệp thoát nghèo và Đề án phát triển đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững của huyện giai đoạn 2016 – 2017, thời gian qua, các ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện đã phối hợp triển khai thực hiện các dự án, mô hình sinh kế giảm nghèo gắn với dạy nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao đạt kết quả tích cực.

6 tháng đầu năm 2017, từ nhiều nguồn vốn vay, huyện đã hỗ trợ trên 33,8 tỷ đồng cho 1.180 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay phát triển sản xuất, nâng tổng số đến nay có 5.058 hộ vay, với tổng số tiền trên 120 tỷ đồng. Các xã, thị trấn tranh thủ kết nối các nguồn vốn từ các chương trình, dự án thực hiện nhiều mô hình cải thiện sinh kế giảm nghèo và vận động các hộ thành lập mô hình, tổ sản xuất theo phương châm “ vận động hộ khá, hộ có kỹ thuật - giúp hộ nghèo, hộ chưa biết cách làm ăn” phát triển kinh tế, sản xuất. Phối hợp tổ chức 2 đợt “ ngày hội việc làm – xuất khẩu lao động – dạy nghề” và nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Phân công cán bộ phụ trách, hỗ trợ cụ thể từng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đoàn thể quản lý.

Nhờ đó, qua hơn 1 năm triển khai thực hiện, đến nay toàn huyện đã vận động được 367 hộ nghèo, cận nghèo tham gia các mô hình sinh kế, khởi nghiệp trên các lĩnh vực sản xuất – kinh doanh.

Theo kế hoạch chương trình và Đề án giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2017, huyện phấn đấu năm 2016, toàn huyện có 301 hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia phát triển sinh kế, khởi nghiệp. Năm 2017, toàn huyện có 449 hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia phát triển sinh kế, khởi nghiệp. Năm 2018, toàn huyện có 456 hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia phát triển sinh kế, khởi nghiệp. Năm 2019, toàn huyện có 393 hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia phát triển sinh kế, khởi nghiệp và đến năm 2020, toàn huyện có 341 hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia phát triển sinh kế, khởi nghiệp.

Để thực hiện đạt mục tiêu chương trình, Đề án đề ra, trong thời gian tới, huyện tiếp tục mở rộng các mô hình sinh kế đã thực hiện, đồng thời rà soát chọn hộ phát triển sinh kế cho các đối tượng khác, trong đó chú trọng đến các đối tượng có điều kiện về sức khỏe, thật sự chí thú làm ăn, có ý chí vươn lên thoát nghèo và tích cực chủ động hợp tác khi tham gia.

Thanh Hương

Các tin cùng chuyên mục