Site banner

Bình Đại: Năm 2016, huyện chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

Nhận thấy việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng là một mặt quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà, năm 2016, huyện Bình Đại tiếp tục chú trọng đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó, có những công trình trọng điểm, góp phần quan trọng thay đổi bộ mặt từ đô thị đến nông thôn của huyện. Qua đó, tạo dòng huyết mạch trong việc thông thương hàng hóa, giao lưu văn hóa xã hội, tạo đà xây dựng huyện biển ngày càng phát triển, hiện đại.

Trong đó, huyện tập trung các nguồn lực xây dựng nông thôn mới gắn với việc thực hiện đề án phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn. Cụ thể, trong năm 2016, thị trấn Bình Đại mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, tiếp tục xây dựng đô thị loại V xã Lộc Thuận, Châu Hưng, Thới Thuận.

Hạ tầng nông thôn, đô thị huyện ngày càng được chú trọng đầu tư xây dựng và phát triển

Đẩy mạnh phong trào xây dựng các tuyến đường giao thông, trong đó, các công trình trọng điểm như: dựng nâng cấp đường và cầu trên tuyến đê Tây ven sông Ba Lai, đường Bắc – Nam xã Thạnh Trị; nâng cấp mặt bằng đê biển từ cầu Cảng cá Bình Đại đến cầu Tàu Bình Thới để tạo điều kiện cho doanh nghiệp vận chuyển hàng thủy sản và khắc phục ô nhiễm môi trường lưu thông trong khu vực thị trấn Bình Đại.

Bên cạnh đó, các công trình hạ tầng chủ yếu khác cũng được đầu tư thực hiện, như: công trình đê bao Tam Hiệp và các hạng mục còn lại của đê sông Tiền, các công trình kênh, cống đầu mối, thủy lợi. Tiếp tục xây dựng công trình chống sạt lở cặp sông An Hóa, nạo vét các tuyến kênh dẫn nước từ sông Ba Lai vào trong Đê Tây ở các xã tiểu vùng I và II.

Xây dựng cơ sở hạ tầng văn hóa, xã hội, tiếp tục thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên. Nâng cấp sân vận động huyện, trùng tu tôn tạo di tích văn hóa truyền thống trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và dạy nghề…

Tuyết Mai