Bình Đại: Nhiều giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

Thời gian qua, hoạt động của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn huyện Bình Đại đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh của các DN,  nhất là DN vừa và nhỏ, Hợp tác xã trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn do cơ chế thị trường biến động, nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng không ngừng thay đổi. Trước thực tế trên, thời gian qua, huyện đưa ra nhiều giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhằm giải quyết những vấn đề khó khăn cho DN, giúp DN mở rộng thị trường đầu tư, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội huyện nhà.

Trong đó, huyện tập trung quyết liệt vào việc tháo gỡ vướng mắc cho DN trong vấn đề giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện để DN có thể sớm ổn định, sản xuất kinh doanh. Thực hiện công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh về chính sách thu hút đầu tư, các thủ tục hành chính, các chính sách mới ban hành, thông tin về quy hoạch, kế hoạch, dự án nhằm giúp DN, người dân tiếp cận, nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Song song đó, huyện đã đầu tư xây dựng nhiều công trình hạ tầng nông thôn, đô thị đáp ứng phát triển kinh doanh, dịch vụ, thương mại trên địa bàn huyện. Kiến nghị về trên tiếp tục xây dựng nhiều công trình như: Nhà tránh bão xã Tam Hiệp, Bình Thới, Thừa Đức; Dường phục vụ khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão; Khu hành chính huyện lị mới; Đường bà Nhực; Đường từ vòng xoay Bến Đình đến Cảng Cá Bình Đại; Xây mới đường vành đai Thị Trấn từ tỉnh lộ 883.

Riêng đối với những khó khăn của DN vừa và nhỏ như: quy mô vốn nhỏ, khả năng tiếp cận vốn yếu, trang thiết bị, công nghệ lạc hậu, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản lý còn yếu kém. Để giải quyết vấn đề này, huyện tăng tường thông tin về các quy định của nhà nước về phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương nhằm tạo điều kiện cho DN vừa và nhỏ tiếp cận được nhiều chính sách ưu đãi. Thường xuyên khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hợp tác xã, Làng nghề nhằm trao đổi thông tin, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong hoạt động kinh doanh của DN vừa và nhỏ. Thực hiện trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hợp tác xã, Làng nghề theo quy định.

Nuôi kiểng thú

Nhìn chung, với sự quan tâm của các Sở, ban ngành tỉnh, huyện, hàng năm, số lượng DN vừa  và nhỏ, Hợp tác xã, Làng nghề trên địa bàn huyện từng bước tháo gỡ khó khăn và phát triển, góp phần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, đóng góp vào mức tăng trưởng chung của huyện.

Tuy nhiên, tình hình hoạt động của DN, DN vừa và nhỏ, Hợp tác xã, Làng nghề của huyện vẫn còn phải đối mặc với nhiều thách thức, hạn chế trong kinh doanh. Trong năm 2015, huyện tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng chỉ số về năng lực cạnh tranh cho DN. Trong đó, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, lắng nghe và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của DN. Cải tiến trang Website của huyện để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến quá trình thành lập và hoạt động của DN, từng bước đáp ứng sự hài lòng của DN đối với cơ quan công quyền và dịch vụ công.

Riêng đối với giải pháp trợ giúp DN vừa và nhỏ, huyện xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, làng nghề, hợp tác xã. Trong đó, đi sâu vào đào tạo nguồn nhân lực  mà các DN vừa và nhỏ đang cần, đang thiếu. Xây dựng kế hoạch thực hiện đăng ký, bảo hộ và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm và dịch vụ. Xây dựng thương hiệu, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

Nghề bó chổi góp phần giải quyết việc làm

Hoàn thiện quy hoạch và thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp tạo mặt bằng sản xuất kinh doanh cho các DN vừa và nhỏ. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng xã hội, đặc biệt là các tuyến giao thông trọng điểm, hệ thống điện, nước…tạo điều kiện thuận lợi cho DN nhỏ và vừa phát triển sản xuất kinh doanh.

Đối với những khó khăn về vốn của DN, huyện đưa ra nhiều giải pháp tháo gỡ cho DN và hợp tác xã. Trong đó, đối với các DN trong tình trạng lạm phát, lãi suất ngân hàng thì trước tiên, các DN cần tìm các giải pháp để duy trì sản xuất, kinh doanh. Khẩn trương rà soát toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh trong tất cả các  khâu cung ứng, sản xuất và lưu thông dưới ảnh hưởng của lạm phát. Đồng thời, huyện đề nghị các Ngân hàng cần ưu tiên vốn phát triển kinh doanh cho DN. Phát động rộng rãi phong trào tiết kiệm trong sản xuất, động viên, khen thưởng kịp thời các sáng kiến giúp sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực và tiết kiệm chi phí. Chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất, có chính sách miễn giảm thuế cho các DN vừa và nhỏ đang gặp khó khăn về tài chính.

T.M

Các tin cùng chuyên mục