Bình Đại: Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Thời gian qua, huyện Bình Đại tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Qua đó, nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác tái hòa nhập cộng đồng, nhân dân tích cực tham gia công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phát tù về địa phương cư trú xóa bỏ mặc cảm, tự tin để tái hòa nhập cộng đồng, góp phần kéo giảm tội phạm, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn bàn huyện.

Trong đó, ngành chức năng huyện hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân cho 6 trường hợp và đăng ký hộ khẩu thường trú cho 2 trường hợp. Đội xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự tham mưu Ban chỉ huy Công an huyện xây dựng và lồng ghép qua hệ thống tổ NDTQ được 2.489 cuộc với 125.000 lượt người dự về nội dụng thực hiện bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù vào các bản tin hàng tháng về công tác đấu tranh phòng, chống và phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm.

Công an huyện phối hợp với Công an các xã, thị trấn làm tốt công tác tổ chức, tiếp nhận, quản lý, giúp đỡ cho người chấp hành xong án phạt tù về địa phương. Trong năm, đã tiếp nhận mới 48 trường hợp người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú, đồng thời xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm doanh, kiểm diện người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù tại 20/20 xã, thị trấn, đã tiến hành kiểm danh, kiểm diện 100% trường hợp. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công an 4 xã Bình Thắng, Phú Long, Thới Lai, Long Hòa về công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù theo quy trình tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù. Nhìn chung qua kiểm tra, hướng dẫn Công an xã có thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND cấp xã trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù đúng theo quy định.

Cần tạo điều kiện giúp người phạm tội chấp hành xong án phạt tù hòa nhập cộng đồng

Đồng thời, ngành chức năng huyện tiến hành thực hiện thủ tục xóa án tích đối với người chấp hành xong án phạt tù khi họ có đủ điều kiện thời gian theo quy định của pháp luật, hiện có 43 trường hợp người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù được hướng dẫn làm thủ tục xóa án tích. Giới thiệu việc làm cho một đối tượng chấp hành xong án phạt tù như: làm nghề biển, may gia công, nuôi thủy sản. Các ban ngành, đoàn thể huyện hỗ trợ vốn vay với tổng số tiền 88 triệu đồng cho các đối tượng có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế nhằm tạo điều kiện để các đối tượng chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Hàng năm, huyện tổ chức tốt việc tiếp nhận người đặc xá trở về địa phương cư trú, riêng năm 2015, công an các xã, thị trấn đã tiến hành tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ 21 người trong danh sách đặc xá về địa phương cư trú và 1 người ngoài danh sách đến trình diện với địa phương cư trú.

Bên cạnh đó, huyện tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, chính sách hỗ trợ đối với người chấp hành xong án phạt tù. Trong đó, tổ chức 115 cuộc tuyên truyền nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, sự cần thiết của công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới với 3.459 lượt người tham dự. Đặc biệt chú trọng công tác quản lý người vi phạm pháp luật, người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù về địa phương sinh sống. Kêu gọi các ngành, tổ chức xã hội và cá nhân xóa bỏ thái độ, hành vi định kiến, kỳ thị đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Nhìn chung, thời gian qua, công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại cộng đồng được huyện Bình Đại chú trọng thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng cho những người đã đặc xá, người mãn hạn tù, hết thời hạn đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, trường giáo dưỡng trở về địa phương. 5 năm qua, đã tiếp nhận quản lý 234 đối tượng, trong đó tái phạm chiếm 11%.

Theo ông Lê Văn Răng – Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Trong thời gian tới, huyện tiếp tục quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nội dung tinh thần Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù giai đoạn 2014-2020, nhất là về vai trò, trách nhiệm của UBND các xã, thị trấn, công an, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện trong việc đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù về địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của tầng lớp nhân dân về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người chấp hành xong án phạt tù. Quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, phòng ngừa họ tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giúp đỡ cho người chấp hành xong án phạt tù về cư trú ở địa phương, góp phần tạo điều kiện giúp người chấp hành xong án phạt tù về cư trú ở địa phương sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng”.

Tuyết Mai 

Các tin cùng chuyên mục