Bình Đại tăng cường công tác tuyên truyền về quốc phòng, an ninh

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân, nâng cao tính tự giác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh – quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; Công an, Ban chỉ huy Quân sự, Đồn Biên phòng Cửa Đại và Đài truyền thanh huyện Bình Đại xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện Chuyên mục "Quốc phòng – An ninh" tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh.

Theo đó, sẽ đẩy mạnh, đổi mới nội dung công tác thông tin, giáo dục, phổ biến các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm nhằm nâng cao ý thức cảnh giác về âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình", phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch, các loại tội phạm gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuyên truyền về nền quốc phòng toàn dân; xây dựng khu vực phòng thủ, lực lượng dân quân tự vệ - dự bị động viên; huấn luyện, diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, luật Biển Việt Nam…  

T.Vinh

Các tin cùng chuyên mục