Site banner

Bình Đại tăng cường quản lý việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

Hiện nay, tình hình sử dụng chất cấm (đặc biệt là chất Salbutamol) trong chăn nuôi vẫn diễn ra phổ biến tại một số địa phương và có chiều hướng phức tạp, thủ thuật tinh vi hơn. Để chủ động phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp kinh doanh, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo an tâm trong xã hội, huyện Bình Đại tăng cường quản lý việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Chi cục thú y tỉnh tổ chức tập huấn kiểm soát các chất cấm sử dụng trong chăn nuôi tại huyện

Theo đó, Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm khuyến nông – khuyến ngư huyện phối với với UBND các xã, thị trấn thống kê các trang trại chăn nuôi heo thịt, cung cấp thông tin các tổ chức cá nhân buôn bán, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Tập trung thanh tra, kiểm tra các xã: Long Định, Long Hòa, Châu Hưng, Phú Thuận, Thới Lai, Vang Quới Tây, Vang Quới Đông, Lộc Thuận, Định Trung và những hộ gia đình có số lượng nuôi heo nhiều.

Tổ chức cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn thú y cơ sở, người chăn nuôi không sử dụng chất cấm sẽ gây hại đến sức khỏe người tiêu dung, uy tín của ngành chăn nuôi đối với thị trường. Nhất là tăng cường thời lượng tuyên truyền trên sóng truyền thanh huyện, xã, ấp về tình hình sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, nhất là các chất salbutamol, Clenbuterol, Ractopamin…vì tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dung và uy tín ngành chăn nuôi. Phối hợp cùng với các đoàn công tác của tỉnh để thanh, kiểm tra, lấy mẫu phân tích và xử lý vi phạm trên địa bàn huyện.

Trạm thú y theo dõi, tổng hợp số liệu liên quan đến chất cấm trong chăn nuôi, hộ nuôi về Chi cục thú y, UBND huyện trước ngày 20 hàng tháng.

Nhìn chung, việc tăng cường quản lý sử dụng chất cấm trong chăn nuôinhằm kiểm soát các chất cấm trong các cơ sở chăn nuôi gia súc, cơ sở sản xuất, kinh doanh chăn nuôi, thuốc thú y trên địa bàn huyện. Qua đó góp phần bảo vệ an toàn vệ sinh thực phẩm có nguồn gốc từ động vật cho người tiêu dùng.

Tuyết Mai