Site banner

Bình Đại: Tăng cường thực hiện đề án phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn huyện

Huyện Bình Đại là huyện biển, hệ thống sông ngòi chằng chịt, đây là tiềm năng phát triển kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm đó, thì đặc điểm này cũng là thách thức trong công tác phòng chóng tai nạn đuối nước, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Để chủ động đề phòng tai nạn đuối nước ở trẻ em, huyện triển khai thực hiện đề án phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn huyện (giai đoạn 2015-2020), đây là một giải pháp được huyện đánh giá cao nhằm giúp trẻ có thể bảo vệ mình trước những tai nạn đuối nước, góp phần phòng ngừa giảm đến mức thấp nhất trẻ em bị đuối nước, góp phần ổn định xã hội, phát triển kinh tế bền vững.

Để thực hiện hiệu quả đề án này, trước mắt, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Chú trọng nâng cao nhận thức và trách nhiệm của gia đình trong việc dạy và học bơi phòng, chống đuối nước. Tổ chức tuyên truyền phổ cập bơi phòng, chống đuối nướctrên hệ thống truyền thanh, truyên truyền định kỳ trong các điểm trường. Các xã, thị trấn lồng ghép kết hợp trong chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng đời sống văn hóa.

Gắn kết việc thực hiện kế hoạch phổ cập bơi  với các chương trình, kế hoạch “Thích ứng với biến đổi khí hậu”, đưa chương trình phổ cập bơi vào giáo dục ngoại khóa cho học sinh, xem đây là một nhiệm vụ quan trọng trong giáo dục thể chất của học sinh.

Tiến hành khảo sát trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi chủ yếu trong các trường Tiểu học và THCS nhằm đánh giá nhu cầu dạy và học bơi, xây dựng kế hoạch cụ thể từng năm, từng giai đoạn.

Bên cạnh đó, huyện sử dụng tài liệu, chương trình mẫu của cấp trên để tổ chức các lớp bơi phù hợp với các loại hình hồ bơi, bể bơi mini, ao, hồ… trên cơ sở phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tổ chức rút kinh nghiệm, điều chỉnh mô hình nhân rộng thực hiện trong toàn huyện. Hàng năm, tổ chức các lớp tập huấn dướng dẫn viên, lớp phổ cập bơi cho cơ sở hoặc cử cán bộ, cộng tác viên, giáo viên dự các lớp tập huấn ở tỉnh.

Một cá nhân đầu tư xây dựng bể bơi phục vụ cho trẻ ở xã Phú Long

Rà soát lực lượng hướng dẫn viên, cộng tác viên để đánh giá nhu cầu, sau đó, tổ chức lựa chọn, tập huấn, đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục thể thao, cán bộ quản lý với lực lượng chủ yếu là giáo viên thể dục ở các trường học.

Huyện tranh thủ nguồn đầu tư của tỉnh về cơ sở vật chất thực hiện Đề án huyện như: cấp trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho các lớp dạy bơi, lồng bơi, bể bơi di động. Đầu tư ngân sách xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động dạy và học bơi. Ưu tiên ngân sách xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động dạy và học bơi. Ưu tiên xây dựng một hồ bơi tại Trung tâm Văn hóa thể thao huyện và các tiểu vùng trong huyện. Thực hiện chế độ ưu đãi đối với tư nhân đầu tư xây dựng các hồ bơi, bể bơi đơn giản, cố định và lưu động.

Riêng về kinh phí xây dựng bể bơi, hồ bơi, các xã, thị trấn hoặc các trường học đăng ký tổ chức thực hiện hồ bơi,huyện sẽ đăng ký với Ban quản lý đề án của tỉnh hỗ trợ 30% chi phí xây dựng. Khuyến khích các hoạt động xã hội hóa, kêu gọi đầu tư của các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, các tổ chức phi chính phủ và cá nhân vào hoạt động phổ cập bơi theo hình thức nhà nước hỗ trợ mặt bằng, tư nhân xây dựng bể bơi.

Đề án này nhằm phấn đấu trong giai đoạn 2015-2016, 40 % trẻ em trong độ tuổi 6 đến 15 tuổi biết bơi, giai đoạn 2017-2020, huyện có trên 80% trẻ em trong độ tuổi từ 6-15 tuổi biết bơi.

Tuyết Mai