Bình Đại tập trung phát triển thế mạnh ngành thủy sản

Năm 2019, huyện đặt ra mục tiêu diện tích nuôi thủy sản 18.000 ha, trong đó nuôi tôm biển 14.000 ha, nuôi cá 450 ha, nuôi nghêu, sò huyết 2.935 ha, nuôi tôm càng xanh và thủy sản khác 615 ha. Tổng sản lượng thủy sản thu hoạch 145.000 tấn, trong đó sản lượng nuôi 65.000 ha, sản lượng khai thác 80.000 tấn.

Tàu cá cập cảng bốc dỡ hàng hóa tại cảng cá Bình Đại.

Để hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt hiệu quả và phát triển ổn định, huyện đề ra một số giải pháp và nhiệm vụ, cụ thể: tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nuôi tôm đúng theo quy hoạch, đúng khung lịch thời vụ, khuyến cáo người nuôi chọn thời điểm thả giống thích hợp cho từng vùng. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý môi trường dịch bệnh, việc sản xuất di nhập giống theo quy định, kiên quyết xử lý các trường hợp nuôi tôm biển ngoài vùng quy hoạch, thả nuôi không đúng lịch thời vụ. Phối hợp với các ngành chức năng tỉnh thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh, mua bán thức ăn, con giống, thuốc thú y thủy sản, các cơ sở thu mua, chế biến nguyên liệu thủy sản. Tăng cường hoạt động ban chỉ đạo vụ nuôi để kịp thời chỉ đạo và xử lý dịch bệnh xãy ra trong vụ nuôi, gắn việc nuôi thủy sản với việc tổ chức lại sản xuất, củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của các ban quản lý vùng nuôi. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, nhất là quản lý môi trường, dịch bệnh thông qua quan trắc môi trường để kịp thời khuyến cáo đến người nuôi. Khuyến khích việc nuôi tôm 2 giai đoạn tại các vùng nuôi có điều kiện tự nhiên phù hợp, đồng thời quản lý chặt chẽ hoạt động nuôi, nhất là hoạt động xả thải ra môi trường, không để gây ô nhiễm môi trường đối với hoạt động nuôi tôm 2 giai đoạn. Đẩy mạnh các hoạt động khuyến ngư, khuyến cáo người dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, quy trình kỹ thuật nuôi thủy sản.

Đối với nuôi thủy sản nước ngọt, tập trung tuyên truyền giáo dục và hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm Chỉ thị số 05 của Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo ngăn chặn và xử lý việc nuôi tôm biển trong vùng quy hoạch ngọt hóa, tăng cường quản lý nuôi tôm chân trắng trên địa bàn huyện theo Quyết định số 1234 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án điều chỉnh quy hoạch nuôi tôm chân trắng. Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, an toàn bền vững trong vùng ngọt hóa để chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi thích hợp.

Đối với khai thác thủy sản, huyện tập trung tuyên truyền các văn bản của chính phủ về bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước Việt Nam, quản lý hoạt động thủy sản của tàu cá trong vùng biển Việt Nam, về hợp đồng lao động giữa chủ tàu và thuyền viên, về xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực thủy sản... Triển khai Kế hoạch số 414 của UBND tỉnh Bến Tre về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Phối hợp Đồn biên phòng Cửa Đại tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tàu cá và ngư dân hoạt động trên các vùng biển, bảo đảm ngăn chặn, xử lý các trường hợp tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, bảo đảm công tác kêu gọi tàu thuyền phòng tránh thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an ninh quốc phòng, tránh rủi ro đối với hoạt động khai thác thủy sản trên biển. Tăng cường kiểm tra việc tạm ngừng đóng mới tàu cá làm nghề lưới kéo, nâng chất lượng hoạt động của làng nghề khai thác thủy sản và chế biến cá khô Bình Thắng, các hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá, hoạt động của nghiệp đoàn nghề cá và nghiệp đoàn bốc xếp ở cảng cá Bình Đại.

Sơn Tùng

Các tin cùng chuyên mục