Bình Đại: Thành lập mới 29 doanh nghiệp

Năm qua, chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp được đẩy mạnh thưc hiện trên địa bàn huyện, từ đó, khơi dậy và kích thích ý tưởng, sinh kế để làm giàu, thoát nghèo trong từng đoàn viên, hộ kinh doanh và từng hộ gia đình.

Thực hiện Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp”, các ngành, các cấp trong huyện tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; thông qua các buổi họp mặt, đối thoại, “Cà phê doanh nghiệp…UBND huyện cũng ban hành quyết định thành lập Tổ xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp của huyện, thành lập tổ vận động hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp. Tổ chức họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2017.

Nhiều hộ kinh doanh tự tin gốp vốn thành lập doanh nghiệp
 

Ngoài ra, huyện tiến hành rà soát thống kê về số lượng hộ kinh doanh đang hoạt động, phân loại các cơ sở kinh doanh, năng lực các hộ kinh doanh trên địa bàn. Đổi mới các quy trình quản lý thuế theo hướng khoa học, tôn trọng quyền tự chủ của người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là lĩnh vực đất đai, đăng ký kinh doanh, tiếp tục thực hiện mô hình “Một cửa” và “Một cửa liên thông” ở Trụ sở UBND huyện và các xã, thị trấn, giúp doanh nghiệp giảm thiểu tối đa thời gian, tạo sự công khai, minh bạch trong tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính.

Công tác xúc tiến thương mại được quan tâm, các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn được duy trì thực hiện có hiệu quả, tham gia các hội chợ thương mại do tỉnh tổ chức để giới thiệu quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Thực hiện thường xuyên kết nối doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Nhờ sự quan tâm của nhà nước năm 2017, số doanh nghiệp thành lập kinh doanh cá thể mới là 29 doanh nghiệp, vốn đầu tư 119,9 tỷ đồng, thu hút 292 lao động mới, trong đó doanh nghiệp chuyển lên từ hộ kinh doanh là 12 doanh nghiệp mới. Nâng tổng số đến nay, toàn huyện có 455 doanh nghiệp, vốn đầu tư 2.823 tỷ đồng./.

Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo mang tính cơ bản nhằm trang bị kỹ năng, kiến thức về kinh doanh. Đầu tư cơ sở, hạ tầng phục vụ sản xuất, phát triển làng nghề, nuôi trồng, chế biến thủy sản, tạo điều kiện và tiền đề cho kinh tế tập thể phát triển. xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh. Tăng cường thực hiện công tác giảm nghèo, hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của người dân.

Tuyết Mai

Các tin cùng chuyên mục