Site banner

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2022

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Bến Tre cũng đã có Công văn đề nghị các cơ quan báo chí, cơ quan tuyên truyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các quy định pháp luật trong lĩnh vực khai thác thủy sản và tình hình an ninh, trật tự trên biển. Qua đó, vận động nhân dân, đặc biệt là ngư dân tích cực hưởng ứng chống khai thác IUU, nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá, ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Theo đó, các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến ngư dân bằng nhiều hình thức thích hợp với từng địa phương, từng đối tượng. Tập trung tuyên truyền trong nhân dân, nhất là ngư dân về Luật Biển Việt Nam; Cùng với đó, ngành chức năng phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương tập trung tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của tỉnh về tăng cường các giải pháp quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân trong tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái pháp luật; các giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Châu Âu về chống khai thác IUU tại tỉnh .Tập trung tuyên truyền thông qua các tin, bài viết, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục trên báo, đài tỉnh, trung ương và trên hệ thống thông tin cơ sở. Tuyên truyền thông qua Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành tỉnh và huyện, thành phố. Tuyên truyền trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube… của các ngành, địa phương. Tuyên truyền trên các ấn phẩm như: Sổ tay, tờ rơi, tờ gấp…

                                  Ảnh minh họa về khai thác thủy sản.

Trong năm 2022, Công tác thông tin, tuyên truyền được thường xuyên phát thanh trên sóng Đài truyền thanh 3 huyện biển: Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú với 4 tin, 4 bài/tháng/đài, tần suất phát sóng 288 lượt, với lượng 2880 phút. Báo Đồng Khởi và Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre phối hợp với ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn duy trùy chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đăng tải tin, bài, phóng sự tuyên truyền hàng tháng nhằm phổ biến giáo dục pháp luật về chống khai thác IUU trong cộng đồng, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, nắm bắt thông tin và hưởng ứng việc thực hiện không khai thác thủy sản bất hợp pháp.

                                                                                                                                                                                                                                                                     Nguyễn Phi.