Site banner

Hội nghị quảng bá tri thức và truyền thống về Dự án AMD

Ban điều phối dự án AMD huyện Thạnh Phú vừa tổ chức hội nghị quảng bá tri thức và truyền thông về dự án AMD trên địa bàn huyện.

Qua 3 năm thực hiện dự án AMD huyện đạt được nhiều kết quả rất khả quang trên các lĩnh vực như; nâng cao năng lực cho các tổ nhóm hợp tác, hộ gia đình,  nhằm đáp ứng với điều kiện phát triển kinh tế tại địa phương, giúp tạo ra nguồn sinh kế ổn định cho các hộ gia đình có phụ nữ làm chủ có phương tiện sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, mua bán nhỏ... tạo thêm thu nhập cho cuộc sống gia đình.

Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng như đào kênh, mương, đê bao, cống, nhằm hạn chế tác động của triều cường, xâm nhập mặn, chống xói lở. Xây dựng các kỹ thuật tưới tiêu tiết kiệm nước đã được nghiên cứu, kiểm nghiệm cho cộng đồng. Đã có trên 55 công trình được đầu tư thực hiện với số tiền trên 150 tỷ đồng, gồm công trình đường kết hợp với đê bao chống xâm nhập mặn, cống thủy lợi, bồn chứa nước, chăn nuôi bò, dê, đan ghế nhựa khung sắt, may gia công, sản xuất và sơ chế cơm dừa, bó chổi.

Cũng tại hội nghị các đại biểu còn được nghe giới thiệu một số loại quỹ của dự án như: Quỹ PPP, nguồn quỹ này hỗ trợ cho Doanh nghiệp/ Hợp tác xã đầu tư, khai thác vùng nguyên liệu, sản phẩm của ngành nông nghiệp và phi nông nghiệp. Nhằm giúp Doanh nghiệp- Hợp tác xã có điều kiện hoạt động tốt, bền vững tại vùng nông thôn. Quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu. Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre. Để các đại biểu nắm và vận dụng thực hiện các nguồn vốn hiện có của dự án sau cho có hiệu quả, góp phần nâng cao cuộc sống cho cộng động và xã hội./.

Mỹ Duyên