Bình Đại: Năm 2017, tiếp tục giảm 250ha trồng lúa

Để thích ứng với biến đổi khí hậu, huyện Bình Đại chủ trương không tăng diện tích 3 vụ lúa trong năm mà thay thế bằng cây màu, nuôi trồng thủy sản phù hợp, nhất là đối với những vùng canh tác lúa kém hiệu quả, năng suất thấp.

Nhằm giúp nông dân có cái nhìn toàn cảnh về những biến động của thời tiết và có những điều chỉnh kỹ thuật sản xuất phù hợp, Bình Đại đã và đang trriển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển sinh kế bền vững, thích nghi với khí hậu cho từng vùng sản xuất. Trong đó, đối với cây lúa, huyện chủ trương quy hoạch đến năm 2020 ổn định với diện tích 1.000ha. Khu vực có diện tích chuyển đổi nhiều nhất là những vùng manh mún, kém hiệu quả.

Theo đó, năm 2016, đã có hơn 272 ha trồng lúa được chuyển sang các loại cây trồng khác và nuôi thủy sản. Theo Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, kế hoạch năm 2017, sẽ có thêm 250 ha diện tích lúa kém hiệu quả được chuyển đổi sang các loại cây trồng, nuôi thủy sản khác, trong đó ở vùng sản xuất lúa 3 vụ sẽ giảm 50ha và vùng sản xuất lúa 1 vụ giảm 200ha./.

Thanh Hương

Các tin cùng chuyên mục