Họp Ban đại diện Ngân hàng Chính sách Qúi I/2019

Chiều ngày 18/4/2019, ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thạnh Phú, chủ trì cuộc họp Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện quí I/2019 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quí I và đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ qúi II/2019.

Trong quý I năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương các ban, ngành, đoàn thể xã, ấp, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác. Đã giải ngân số tiền trên 30 tỷ đồng, cho trên 17.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay, tổng dư nợ trên 344 tỷ đồng.

Xã có tỷ lệ dư nợ quá hạn cao nhất là thị trấn Thạnh Phú , chiếm trên 3%, An Thuận 0.66% và Thới Thạnh là 0.56%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện chỉ đạo Ngân hàng chính sách xã hội huyện cần chú ý đến công tác phối hợp với các ngành và các địa phương tích cực chủ động khắc phục những khó khăn trong thời gian qua, triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ đã được đề ra trong quí II/2019. Tăng cường kiểm tra các nguồn vốn, giám sát các nguồn vốn vay đã được giải ngân để giúp hộ dân sử dụng vốn đúng mục đích.v.v./.

Mỹ Duyên

Các tin cùng chuyên mục