Site banner

Huyện đoàn Bình Đại đồng hành cùng thanh niên trong phát triển kinh tế

Để thu hút tập hợp đoàn viên thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn ở cơ sở, Huyện đoàn Bình Đại luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế và đẩy mạnh phong trào thanh niên làm kinh tế giỏi.

Hiện nay, toàn huyện có trên 30 mô hình kinh tế hiệu quả của đoàn viên, thanh niên, đồng thời đã thành lập được 17 tổ hợp tác theo Nghị định 151 của Chính Phủ.

Mô hình nuôi sò của thanh niên Đặng Hữu Lực xã Thừa Đức.

Nhằm hỗ trợ đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, trong 5 năm ( 2012-2017), Huyện đoàn Bình Đại đã tập trung triển khai các hoạt động phát động đoàn viên thanh niên xung kích, sáng tạo trong lao động, sản xuất, hỗ trợ thanh niên thực hiện các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo và nghiên cứu khoa học, kịp thời thông tin đến đoàn viên thanh niên về thời cơ, thách thức khi hội nhập kinh tế, đồng thời phối hợp với các ngành đẩy mạnh công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật,  công nghệ trồng trọt, chăn nuôi và tạo điều kiện cho thanh niên đoàn viên tham gia các lớp hội thảo, tập huấn trong và ngoài tỉnh, nhất là các diễn đàn về chương trình Đồng khởi khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, kết quả đã tổ chức 52 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên và có gần 600 đoàn viên thanh niên tham dự các buổi hội thảo, diễn đàn.

Ngoài ra, trong 5 năm, BCH huyện đoàn đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân trên 14 tỷ đồng tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn ưu đãi sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực vận động đoàn viên thanh niên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình thực tế địa phương và thị trường tiêu thụ, khuyến khích hỗ trợ nhau về ngày công, cây, con giống. Từ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế của thanh niên với thu nhập ổn định, tạo việc làm cho nhiều lao động tại chỗ. Điển hình như: tổ hợp tác nuôi bò của thanh niên Hồ Thanh nam ở xã Thạnh Trị, mô hình sản xuất khô của thanh niên Trần Hoàng Lam xã Bình Thắng, mô hình nuôi gà thả vườn của thanh niên Nguyễn Trường An xã Vang Quới Tây, mô hình nuôi dê, thỏ của thanh niên Trương Hoàng Phúc xã Châu Hưng, mô hình nuôi sò của thanh niên Đặng Hữu Lực, Nguyễn Văn Phúc, xã Thừa Đức.

Bên cạnh đó, Huyện đoàn còn phối hợp tổ chức ngày hội việc làm, tư vấn nghề nghiệp cho gần 14 ngàn lượt đoàn viên, thanh niên, qua đó có 807 đoàn viên thanh niên được giải quyết việc làm, trong đó có 97 đoàn viên thanh niên tham gia xuất khẩu lao động.

Có thể thấy, phong trào thi đua phát triển kinh tế của đoàn viên thanh niên huyện Bình Đại đang lan rộng và thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của hầu hết đoàn viên thanh hiên trong toàn huyện, qua đó đã góp phần tăng cường thu hút, đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh và phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

Thanh Hương