Kết quả tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc quý III năm 2019

Trong thời qua, Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh huyện Bình Đại đã đẩy mạnh công tác tyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về thực hiện Công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện, trên hệ thống Truyền thanh huyện – xã, trong đó tập trung  tuyên truyền các tài liệu hỏi đáp về Phòng chống tội phạm ma túy, các biện pháp phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, các quy định về thi hành biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội,  quy định về thi hành xử phạt cải tạo không giam giữ và quy định về thi hành phạt tù cho hưởng án treo, các hình thức xử phạt hành chính về tội trộm cắp tài sản… nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay.

3 tháng cuối năm 2019 sẽ tiếp tục tập trung thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về thực hiện công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện Bình Đại, trên hệ thống Truyền thanh huyện, xã.

T.A

Các tin cùng chuyên mục