Kiểm tra an toàn thông tin 2017

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ công an và các phòng chức năng công an tỉnh đã triển khai kế hoạch tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước sở, ban, ngành tỉnh (không bao gồm các đơn vị sự nghiệp) và ủy ban nhân dân 9 huyện, thành phố Bến Tre năm 2017.

Nội dung và đại diện thành phần tham dự của đơn vị được kiểm tra cụ thể là: lãnh đạo cơ quan, đơn vị; phòng, ban chuyên môn quản lý và thực hiện công tác an toàn, an ninh thông tin; công chức phụ trách quản lý mạng, bảo mật, an toàn thông tin sẽ họp thống nhất với đoàn kiểm tra về triển khai công tác an toàn thông tin mạng tại cơ quan đơn vị. 
Công chức phụ trách văn thư, quản trị mạng và các phòng ban có liên quan được kiểm tra về việc quản lý, lưu trữ, kiểm soát, soạn thảo tài liệu mật; kiểm tra rà, quét các lỗ hỏng bảo mật, mã độc, virus hệ thống mạng nội bộ, máy tính và rà soát cảnh báo các lỗ hỏng bảo mật của các trang/cổng thông tin điện tử. 
Đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị, phòng, ban chuyên môn, công chức liên quan sẽ họp báo cáo nhanh về kết quả kiểm tra an toàn thông tin mạng tại cơ quan đơn vị để rút kinh nghiệm. Thời gian kiểm tra thực tế tại các cơ quan, đơn vị từ ngày 12/10 đến 8/11/2017 là kết thúc. 

Trần Đông

Các tin cùng chuyên mục