Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thạnh Phú đồng hành với người nghèo trong xây dựng nông thôn mới ở Thới Thạnh

Những năm qua, việc tăng cường nguồn vốn đầu tư nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới được xem là nhiệm vụ hàng đầu của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thạnh Phú trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020. Tuy dòng vốn nhỏ nhưng đi sâu vào tận xóm, ấp; đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân.

Hiện các cấp, các ngành đang tập trung tối đa nguồn lực hỗ trợ cho xã Thới Thạnh trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã tổ chức thực hiện đạt 12/19 tiêu chí, còn 07 tiêu chí chưa đạt; trong đó có tiêu chí khó là 17 về môi trường và an toàn thực phẩm.

Khó khăn của xã trong thực hiện tiêu chí này là việc vận động người dân xóa cầu cá, xây dựng hố xí tự hoại tiến độ còn chậm. Ngoài một số ít hộ chưa nhận thức tốt vấn đề nên không tích cực tham gia thực hiện, thì phần đông số hộ thiếu vốn để xây dựng. Tính đến cuối tháng 8.2018, Thới Thạnh mới có hơn 1.800 hộ có hố xí tự hoại, chiếm gần 93%. Bên cạnh, mục tiêu xã hướng đến là có 65% người dân sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh vẫn chưa đạt.

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, ngoài hỗ trợ cho người dân Thới Thạnh vay giải quyết việc làm; vay xuất khẩu lao động; cho vay hộ mới thoát nghèo; cho vay hộ nghèo về nhà ở; cho vay ưu đãi hộ nghèo, cận nghèo,...thì Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường đem lại hiệu quả rất lớn trong việc đồng hành với xã trong xây dựng nông thôn mới thời gian qua.

Đến cuối tháng 8.2018, có gần 600 hộ dân trên địa bàn Thới Thạnh vay vốn từ chương trình với tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng. Trong đó, mỗi hộ được vay 02 công trình là xây dựng hố xí tự hoại và ống trữ nước, mỗi công trình được vay 6 triệu đồng.

Thời gian qua, cùng với các đoàn thể xã như Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên; Hội Phụ nữ xã đã phát huy vai trò của mình tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và vận động hội viên thực hiện tốt chương trình này. Bà Trần Thị Mộng Thúy, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết: “Việc xây dựng hố xí hợp vệ sinh và nước sạch là một trong nội dung rất quan trọng thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường, hiện Thới Thạnh đang tập trung xây dựng nông thôn mới, Hội Phụ nữ cũng góp phần vận động chị em xây dựng hố xí hợp vệ sinh, trước tiên phục vụ nhu cầu của gia đình, sau cùng địa phương thực hiện đạt tiêu chí số 17, qua thời gian khảo sát và phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Hội Phụ nữ xã đã bảo lãnh cho 320 chị được tiếp cận nguồn vốn nước sạch và vệ sinh môi trường, đa số các chị vay đều sử dụng vốn đúng mục đích. Thời gian tới, còn hơn 30 chị em có nhu cầu về vốn, tôi đề nghị Ngân hàng chính sách tăng cường thêm nguồn vốn về nước sạch và vệ sinh môi trường để các chị được tiếp cận sớm nhất”.

Nói về mục tiêu của Ngân hàng trong thực hiện chương trình này thời gian tới, ông Huỳnh Hiếu Trung, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho biết: “Ngân hàng Chính sách xã hội huyện có nhiều chương trình vay, trong đó nguồn vốn vay nước sạch và vệ sinh môi trường đã và đang triển khai trên địa bàn xã Thới Thạnh, là xã xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm này đã hỗ trợ được 775 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, tổng số tiền trên 5,5 tỷ đồng. Theo báo cáo còn khoảng 79 hộ có nhu cầu về vốn vay, Ngân hàng tiếp tục tập trung xem xét giải ngân. Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã hỗ trợ chương trình này đối với xã Đại Điền, Quới Điền và An Nhơn, theo nghị quyết của Hội đồng quản trị thì nguồn vốn có sự tập trung cho những xã đang xây dựng nông thôn mới”.

Văn Minh

Các tin cùng chuyên mục