Nhìn lại 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” ở Ba Tri

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và “Những người thi đua là những người yêu nước nhất”, 5 năm qua các cấp Hội Cựu chiến binh trong huyện Ba Tri đã tích cực thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương và địa phương. Qua đó tạo động lực thúc đẩy hội viên hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của huyện.

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” , các thế hệ cựu chiến binh trong huyện luôn đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương và địa phương; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động xây dựng Hội trong sạch vững mạnh.

Các cấp Hội luôn bám sát những định hướng tư tưởng của Đảng, tổ chức tuyên truyền quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Qua đó, cán bộ, hội viên tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là xây dựng, bảo vệ Đảng, Chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. 5 năm qua hội viên cựu chiến binh đã đóng góp hàng ngàn ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; cung cấp cho Công an, cơ quan chức năng xử lý 728/645 nguồn tin có giá trị. Có 240 lượt cán bộ Hội tham gia tiếp xúc giáo dục đối tượng cá biệt khiếu kiện. Các cấp Hội phối hợp Hội xây dựng 52 tuyến đường liên xã, liên xóm ấp, khu phố “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” với chiều dài hơn 38 km, tổng kinh phí 2,6 tỷ đồng, trong đó cựu chiến binh đóng góp 323 triệu đồng. Hội cũng đã xây dựng 32 mô hình “ Dân vận khéo” về lĩnh vực an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông hoạt động có hiệu quả. Nhân các ngày lễ, tết Hội vận động thăm và tặng hơn 3.450 phần quà cho gia đình chính sách, thăm các thế hệ cựu chiến binh qua các thời kỳ bệnh tật, neo đơn, Mẹ Việt Nam anh hùng, hộ nghèo trị giá trên 2,3 tỷ đồng. Hàng năm Hội đều thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đối thoại giải quyết bức xúc trong nội bộ cựu chiến binh, cựu quân nhân gắn với thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở. Công tác tạo nguồn giới thiệu cấp ủy kết nạp đảng viên trong hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân được Ban chấp hành Hội thường xuyên chỉ đạo tập trung thực hiện. 5 năm qua có 169 đồng chí được kết nạp vào tổ chức Đảng, nâng tổng số 972 đồng chí; có 97 đồng chí tham gia cấp ủy. Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ, hội viên tích cực tham gia. Qua đó có 4 tập thể, 45 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Các cấp Hội trong huyện thực hiện tốt công tác chăm lo giúp đỡ nâng cao đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cựu chiến binh; động viên hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường không cam chịu đói nghèo, quyết tâm vượt khó vươn lên. Phối hợp với Ngân hàng Chính sánh – Xã hội huyện giải quyết cho hội viên vay vốn để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình với tổng dư nợ trên 49 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội xây dựng 77 mô hình 5+1 có hơn 600 hội viên khá giàu tham gia với số vốn 826 triệu đồng. Ngoài ra, vận động quỹ nghĩa tình đồng đội trên 1,7 tỷ đồng xoay vòng cho hội viên mượn. Hội còn phối hợp với ngành chức năng tổ chức 35 lớp tập huấn chuyển giao tiến hộ khoa học kỹ thuật cho hơn 1.400 hội viên để áp dụng vào chăn nuôi, sản xuất nhằm mang lại hiệu quả cao. Xây dựng 34 tổ hợp tác sản xuất, chăn nuôi; 45 mô hình cá thể sản xuất chăn nuôi hoạt động có hiệu quả; thành lập 1 câu lạc bộ giảm nghèo, 1 Câu lạc bộ cựu chiến binh, cựu quân nhân làm kinh tế. Từ các nguồn lực trên, 5 năm qua có 334/399 hộ hội viên vươn lên thoát nghèo, vượt 4,37% so cùng kỳ.

Các cấp Hội tổ chức phong trào thi đua kết hợp chặt chẽ với các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương và địa phương thúc đẩy tổ chức Hội hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong 5 năm qua các cấp Hội vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân đóng góp trên 6,3 tỷ đồng bê tông hóa trên 26 km đường, xây dựng 21 cây cầu kiên cố, trong đó cựu chiến binh, cựu quân nhân đóng góp hơn 1,1 tỷ đồng, hơn 4.780 ngày công lao động và hiến trên 10.460 m2 đất để làm giao thông. Thực hiện ngày chủ nhật nông thôn mới, cựu chiến binh, cựu quân nhân tham gia vận động đóng góp kinh phí xây dựng giao thông nông thôn trên 8 tỷ đồng, trong đó cựu chiến binh, cựu quân nhân đóng góp trên 1,2 tỷ đồng. Vận động tặng 46 suất học bổng, 24 chiếc xe đạp cho con cựu chiến binh, cựu quân nhân có hoàn cảnh khó khăn hiếu học với kinh phí trên 80 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội còn thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Phối hợp với Quân sự, Đoàn thanh niên tổ chức 985 cuộc giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước cho hơn 62.750 lượt hội viên, cựu quân nhân, đoàn viên thanh niên, học sinh, dân quân và nhân dân.

Hội luôn đoàn kết tập hợp các thế hệ cựu chiến binh, phát triển hội viên xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh. Trong 5 năm qua huyện phát triển 324 hội viên, nâng tổng số 3.345 hội viên. Trong số 26 tổ chức cơ sở hội của huyện hiện có 11 đơn vị đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, riêng Hội Cựu chiến binh huyện liên tiếp 5 liền đều được công nhận đơn vị trong sạch vững mạnh xuất sắc.

Ghi nhận và đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, 5 năm qua Hội Cựu chiến binh huyện được Trung ương Hội tặng 2 cờ thi đua, 3 bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hội Cựu chiến binh xã Tân Xuân được Trung ương Hội tặng bằng khen về xây dựng mô hình 5 +1, Hội Cựu chiến binh xã An Thủy được tặng bằng khen về công tác phòng chống tội phạm; có 338 tập thể, 505 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, Hội Cựu chiến binh huyện tặng bằng khen, giấy khen.

Phát huy kết quả phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, trong thời gian tới các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Ba Tri tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ XI, tiến tới Đại hội XII của huyện, Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ VI của Hội CCB tỉnh, với chủ đề “Trung thành, đoàn kết, nêu gương, tình thương, trách nhiệm, sáng tạo, vượt khó”; phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” đột phá vào việc khó, giữ vững và nâng cao chất lượng 5 tiêu chí thi đua 7 nhiệm vụ công tác Hội, hoàn thành vượt các chỉ tiêu xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, tiến tới xây dựng Hội cở sở vững mạnh xuất sắc 30% trở lên, toàn Hội giữ vững, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào thi đua đồng khởi mới.

Trần Xiện

Các tin cùng chuyên mục