Site banner

Những người chị ở vùng ven biển Thạnh Phú

Bà Hồ Thị Hoàng Oanh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thạnh Phú (Hội PN huyện) chia sẻ: "Ban Chấp hành Hội PN huyện và các cơ sở Hội đều tích cực hoạt động. Năm 2012, Hội PN huyện được cấp trên đánh giá là đơn vị xuất sắc".

Hội PN huyện Thạnh Phú có 18 cơ sở Hội, 109 chi hội, 715 tổ hội trực thuộc với 25.600 hội viên (HV). Năm 2012, Hội đã tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh, huyện rộng rãi cho HV các cấp. Việc tuyên truyền này được gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" kết hợp với phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Hội cũng đã tích cực tuyên truyền về phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc". Qua đó, có 23.596 HV tham dự học tập với 20.198 HV đăng ký, kết quả bình xét có 16.764 HV đạt tiêu chuẩn (tỷ lệ 83% so với tổng số HV đăng ký).


Bó chổi cọng lá dừa đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương và giúp nhiều hộ thoát nghèo

Hội PN huyện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến HV các cấp các nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn và đô thị; xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo… Đặc biệt, Hội các cấp đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động đóng góp quỹ "Nhớ về cội nguồn", được 44,85 triệu đồng, nhằm để biên soạn và phát hành quyển sách "Lịch sử Phụ nữ huyện Thạnh Phú, từ năm 1930 đến năm 2010" (Hội PN Thạnh Phú là đơn vị đầu tiên của tỉnh thực hiện quyển sách này). Trong vận động quỹ "Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo", Hội vận động được 92,64 triệu đồng (đạt 98% chỉ tiêu). Đồng thời, Hội còn phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức nhiều buổi tuyên truyền lồng ghép các chủ đề pháp luật, về: bảo vệ chủ quyền biển - đảo, đất đai, an toàn giao thông, hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình… góp phần nâng cao nhận thức của HV và nhân dân, thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về bình đẳng giới.

Hội đã quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ HV phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, như: cho mượn tiền (vàng), cây giống, con giống, vật tư, với hình thức trả chậm (không lãi), giúp đỡ ngày công lao động… trị giá hơn 720 triệu đồng. Mặt khác, thông qua các tổ tương trợ (447 tổ/8.169 thành viên), tổ nghề nghiệp (42 tổ/933 thành viên), Hội PN các cấp đã giúp đỡ vốn cho hàng trăm HV, với số tiền hơn 800 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình và giải quyết việc làm ổn định cho hàng trăm lao động nữ tại địa phương, với các ngành nghề: dệt thảm, đan lác, bó chổi, xe chỉ xơ dừa, tách hạt điều, kết hạt cườm… Kết quả, đã giúp thoát nghèo bền vững cho 237/2.239 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ (đạt tỷ lệ 10,59%) và 333/3.042 hộ có phụ nữ nghèo (đạt tỷ lệ 10,95%). Song song đó, Hội PN huyện đã phối hợp với các ngành, đơn vị, đoàn thể các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội… góp phần tích cực trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương…

Theo bà Võ Thị Thơ - Chủ tịch Hội PN huyện Thạnh Phú, để đạt được những kết quả trên, Hội đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy và Hội PN tỉnh; luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho HV và không ngừng củng cố, kiện toàn tổ chức Hội đạt vững mạnh

Bài, ảnh: H.ĐỨC
Nguồn: baodongkhoi.com.vn