Phát động Giải báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre năm 2017-2018

Ngày 6/10/2017, Chi hội Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre đã tổ chức Hội nghị tập huấn và phát động thể lệ Giải báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre năm 2017-2018.

Giải tổ chức nhằm tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về vai trò và tác dụng của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương; Ghi nhận và tôn vinh những tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc về hoạt động khoa học và công nghệ; Tạo động lực, phong trào nhằm khuyến khích các phóng viên, cộng tác viên, cơ quan báo chí tích cực tham gia tuyên truyền về hoạt động khoa học và công nghệ góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào cuộc sống và sản xuất kinh doanh; Chia sẻ kinh nghiệm thành công của báo chí trong việc tuyên truyền về khoa học và công nghệ.

Chủ đề là Tập trung biểu dương nhân tố, những điển hình tiên tiến về hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, có ảnh hưởng tích cực trong phát triển kinh tế và đời sống xã hội, tạo được sự quan tâm của dư luận xã hội; phát hiện và đề xuất những cơ chế, chính sách mới về khao học và công nghệ; giới thiệu những thành tựu khoa học và công nghệ tiêu biểu ứng dụng có hiệu quả trong phát triển sản xuất, đời sống…

Bài dự thi thể hiện 03 loại hình báo chí: báo in , báo mạng điện tử, phát thanh và truyền hình, bao gồm các thể loại: Phóng sự, phản ánh, ghi chép, ký báo chí, ký nhân vật,…

Đối tượng dự thi là các tác giả chuyên và không chuyên nghiệp đang sinh sống và công tác trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả gởi không quá 5 tác phẩm dự thi.

Các tác phẩm dự thi phải có tính thời sự, đúng loại hình báo chí, phù hợp với chủ đề cuộc thi và được sử dụng từ 1/05/2017 đến 29/4/2018 trên các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép, website Sở Khoa học và Công nghệ, Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh . Phạm vi tác phẩm phản ánh trong lĩnh vực khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày phát động đến hết ngày 29/4/2018.

Giải tổng kết và trao thưởng vào tháng 5/2018.

Các tác phẩm dự thi gởi về: Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: Số 20 Lê Quý Đôn, phường I, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Email: bentrehoinhabao@gmail.com

Ngoài phong bì cần ghi rõ: tác phẩm dự thi Giải báo chí về Khoa học và công nghệ tỉnh Bến Tre năm 2017-2018.

Cơ cấu giải thưởng cho 03 loại hình gồm:

- 03 giải nhất mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.

- 03 giải nhì  mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.

- 06 giải ba mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

- 15 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

T.A

Các tin cùng chuyên mục