Phong trào Đồng khởi khởi nghiệp - Năm 2016: có gần 400 doanh nghiệp đăng ký mới

Qua 08 tháng triển khai thực hiện Chương trình số 10 của Tỉnh ủy về phát động và thực hiện phong trào “Đồng khởi khởi nghiệp”, các ngành, địa phương đã tập trung triển khai, thực hiện và đạt được một số kết quả. Hội đồng tư vấn khởi nghiệp được xây dựng với các Ban Truyền thông, Ban Chính sách và Hợp tác, bước đầu phối hợp các đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh kết quả, cũng như kiến nghị, đề xuất với ngành chức năng để tháo gỡ những khó khăn đưa hoạt động khởi nghiệp ngày gần dân, sát thực tế hơn.

Đan giỏ xuất khẩu. Ảnh PV

Tính đến cuối tháng 12 năm 2016 (từ sau lễ phát động đến nay), có 10 dự án khởi nghiệp đề nghị xem xét hỗ trợ (07 dự án khởi nghiệp trong thanh niên), Qũy hỗ trợ đầu tư khởi nghiệp đã trao nguồn vốn cho 02 dự án và 02 ý tưởng khởi nghiệp tiêu biểu; phát triển mới 23 doanh nghiệp khởi nghiệp (20 hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp, ước cả năm 2016 số doanh nghiệp đăng ký mới đạt khoảng 370 DN. Lũy kế đến cuối năm toàn tỉnh có khoảng 3.150 doanh nghiệp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp được quan tâm, thực hiện đạt nhiều kết quả. Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức được 02 lớp đàotạo về kỹ năng công tác khởi nghiệp phát triển doanh nghiệp cho cán bộ nồng cốt tham mưu ở các sở, ngành, địa phương. UBND tỉnh tổ chức 04 diễn đàn họp mặt, đối thoại chính sách giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp; ban hành Kế hoạch tổ chức họp mặt, đối thoại và “cà phê doanh nghiệp” định kỳ hàng năm.

Bên cạnh đó, tỉnh đã cơ bản xây dựng hoàn chỉnh các kế hoạch nhằm cụ thể hóa Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp gồm: Cẩm nang chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; Chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp tỉnh Bến Tre; Kế hoạch chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp; Kế họach hợp tác với các tổ chức, địa phương thực hiện Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp; Quy chế hoạt động và Kế hoạch thành lập Câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu tỉnh;... Đến nay, các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn đã xây dựng kế họach thực hiện Chương trình khởi nghiệp thoát nghèo trên địa bàn; đang hỗ trợ 264/272 hộ tham gia khởi nghiệp phát triển sinh kế trong năm 2016. Phối hợp các doanh nghiệp xuất khẩu lao động tổ chức Ngày hội việc làm, xuất khẩu lao động. Qua đó, có 354 lao động đăng ký tham gia xuất khẩu lao động, lũy kế đến cuối năm có 607 người đi xuất khẩu lao động. Xây dựng dự án Khởi nghiệp cho 30 hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực thành thị với nghề buôn bán nhỏ; bánh mì, nước mía, vé số,..Công tác phát triển sinh kế hợp tác, trong năm 2016, đã vận động thành lập được 06 HTX, cụ thể: HTX xoài (Thạnh Hải, Thạnh Phú); HTX nông nghiệp- dịch vụ Thạnh Phong (Thạnh Phú); HTX rau Hung Nhượng; HTX cây có múi Lương Hòa (Giồng Trôm); HTX nông nghiệp Phú Ngãi (Ba Tri); HTX  chôm chôm Sơn Định (Chợ Lách).

Điểm thu mua bưởi da xanh Hương Miền Tây - Mỏ Cày Bắc. Ảnh PV

Tuy nhiên, do thời gian triển khai chưa nhiều, công tác triển khai học tập quán triệt đến cán bộ chủ chốt, nhưng chưa rộng khắp đến các đơn vị ở cơ sở; vẫn còn một ít cán bộ chủ chốt ở địa phương (kể cả ở cấp huyện) chưa nắm rõ ý nghĩa, vai trò và nội dung của Chương trình, nên hạn chế trong thực hiện tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện. Việc xây dựng các kế hoạch thực hiện, các bộ phận điều hành/giúp việc thực hiện Chương trình còn chậm.Công tác truyền thông khởi nghiệp chưa có nhiều hoạt động bề nổi, thiếu các hình thức cổ động trực quan sinh động; chưa định hướng và hỗ trợ các địa phương về các nội dung truyền thông cho từng sự kiện, diễn đàn. Thiếu các sân chơi để trải nghiệm thực hành về khởi nghiệp nhằm khuyến khích, phát huy khả năng sáng tạo, hình thành ý tưởng khởi nghiệp trong người dân, nhất là đối tượng thanh niên, học sinh, sinh viên. Sự vào cuộc của các ngành tỉnh và địa phương chưa thật sự quyết liệt; một số sở, ngành và địa phương chưa quan tâm đúng mức đến việc triển khai thực hiện, vẫn còn xem công tác triển khai thực hiện Chương trình là nhiệm vụ riêng của một vài đơn vị, thiếu sự phối hợp, hỗ trợ trong công tác triển khai thực hiện.Đa số các hộ kinh doanh còn tâm lý e ngại khi chuyển mô hình hoạt động lên doanh nghiệp, phần lớn chưa an tâm với các quy định, chính sách và thuế đối với doanh nghiệp, nên việc tuyên truyền, vận động chuyển mô hình hoạt động lên doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý là tỉnh chưa thành lập được CLB doanh nghiệp đẫn đầu, doanh nghiệp khởi nghiệp để có điều kiện giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và liên kết hỗ trợ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Công tác huy động nguồn vốn Qũy đầu tư khởi nghiệp còn hạn chế (mới chỉ có 13 đơn vị đăng ký, với tổng nguồn vốn đầu khoảng 785 tỷ đồng).Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về khởi nghiệp và phát triển hiện nay có nhiều đơn vị thực hiện (Tỉnh Đoàn, Sở Công Thương, Hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân, Hội Phụ nữ,..), nhưng chưa có sự phối hợp đồng bộ, dẫn đến trùng lắp nội dung, thời điểm tổ chức, chất lượng giáo viên, nội dung tập huấn đôi khi trùng lắp nội dung, thời điểm tổ chức, chất lượng giáo viên, nội dung tập huấn đôi khi chưa đảm bảo,... dễ gây nhàm chán cho người tham dự, khó thu hút doanh nghiệp tham gia, gây lãng phí ngân sách…

Để Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp đạt kết quả, năm 2017 tỉnh, các ngành, các địa phương sẽ tập trung thực hiện một số công việc trọng tâm sau: Tổ chức 01 cuộc thi khởi nghiệp cấp tỉnh; 04 diễn đàn khởi nghiệp dành cho thanh niên và phụ nữ; 02 diễn đàn giao lưu khởi nghiệp với các dự án/ý tưởng khởi nghiệp thành công; chiến dịch truyền thông khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên và các trường Cao đẳng, Trung cấp và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh và người lao động đi làm việc nước ngoài trở về. Vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp vào quỹ đầu tư khởi nghiệp, phấn đấu đến cuối năm 2017 tài khoản đạt từ 03 tỷ đồng trở lên. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp. Rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp xuống còn bình quân 1,5 ngày, riêng đối với doanh nghiệp ở ngoài tỉnh, doanh nghiệp ở các huyện xa (Thạnh Phú, Ba Tri, Bình Đại, Chợ lách) cố gắng giải quyết trong ngày; giảm 1/3 thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy… Phấn đấu thành lập mới từ 470 doanh nghiệp trở lên. Trong quý I/2017 ra mắt Câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu tỉnh Bến Tre và Cộng đồng khởi nghiệp Bến Tre, Tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào địa bàn  tỉnh Bến Tre gắn với trao giấy chứng nhận đầu tư các dự án trọng điểm…

BC-XB 

Các tin cùng chuyên mục