Site banner

Quan tâm chăm lo gia đình quân nhân

 

Trao giấy chứng nhận biểu dương các gia đình quân nhân tiêu biểu. Ảnh: Bùi Linh

 

Trao giấy chứng nhận biểu dương các gia đình quân nhân tiêu biểu. Ảnh: Bùi Linh

Hàng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự, (CHQS) tỉnh chỉ đạo bộ phận giúp việc tham mưu và triển khai đến các cơ quan, đơn vị kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới (BĐG) và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, qua đó, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền phổ biến đến 100% CB, CS các văn bản quản lý nhà nước về gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình (BLGĐ), Luật BĐG, kiến thức gia đình; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống BLGĐ thông qua các buổi đọc báo sáng, ngày chính trị văn hóa tinh thần ở cơ sở, các buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ cơ sở... Qua đó, nâng cao nhận thức cho CB, CS về pháp luật, đặc biệt là nắm rõ được các hành vi về BLGĐ, có kiến thức trong quản lý giáo dục con em, trang bị kỹ năng, phương pháp sắp xếp tổ chức cuộc sống gia đình và xây dựng gia đình hạnh phúc. Từ đó, đời sống của gia đình CB, CS cơ bản ổn định, đáp ứng điều kiện sống và mức sinh hoạt. Hầu hết gia đình CB, CS đều đạt danh hiệu “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình văn hóa” hay “Gia đình quân nhân gương mẫu”.

Bên cạnh đó, các gia đình quân nhân luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết xây dựng cộng đồng, khu dân cư nơi cư trú. Từ những nhận thức trên đã góp phần giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến chính sách an sinh xã hội, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống BLGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, giúp nâng cao vị thế của chị em phụ nữ và nhận thức của CB, CS lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Ngoài ra, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đặc biệt quan tâm đến sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình quân nhân qua thông điệp “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, nên luôn tạo điều kiện cho CB về nhà quây quần bên mâm cơm gia đình, nhằm khích lệ, động viên tinh thần vợ con quân nhân trong thời gian các đồng chí xa gia đình thực hiện nghĩa vụ của người “Bộ đội Cụ Hồ”. Từ đây nêu cao những giá trị của gia đình, tình cảm của ông bà, cha mẹ, con cháu, vợ chồng, anh em, tôn kính bậc sinh thành, yêu thương chăm sóc con trẻ, sự quan tâm, chia sẻ và gắn kết tình cảm giữa các thế hệ, thành viên để cùng nhau xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.

Hàng năm, nhân “Tháng hành động vì trẻ em”, “Ngày Gia đình Việt Nam”, các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: biểu dương, gặp mặt gia đình tiêu biểu kết hợp với khen thưởng các cháu là con quân nhân đạt thành tích trong học tập, hoặc tổ chức cho gia đình quân nhân đi tham quan du lịch trong và ngoài tỉnh... Qua đó, đã góp phần tạo mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các thành viên trong gia đình với nhau và giữa gia đình quân nhân với đơn vị.

Đề xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc trong LLVT tỉnh, cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, người chỉ huy các cấp, đặc biệt là nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức, các gia đình trong việc thực hiện phòng chống BLGĐ, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Phát huy và đẩy mạnh phong trào “Gia đình quân nhân không có BLGĐ”. Đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, phổ biến đầy đủ các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi CB, đảng viên và toàn thể nhân dân cùng chung tay phòng chống BLGĐ. Lãnh đạo các cấp cũng như Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp cần quan tâm sâu sát trong chỉ đạo công tác gia đình; tăng cường bồi dưỡng, kỹ năng xử lý mâu thuẫn gia đình cho CB phụ trách công tác gia đình.

Kim Hồng