Quý I- 2018: Thạnh Phú phát triển mới 11 HTX và doanh nghiệp

Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú – Tổ trưởng Tổ Xúc tiến và Đầu tư khởi nghiệp huyện Mai Văn Hùng cho biết, thực hiện Chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp”, trong quý I năm 2018, huyện phát triển thêm 120 hộ kinh doanh cá thể, đạt trên 18% chỉ tiêu, thành lập 03 hợp tác xã (HTX) dịch vụ nông nghiệp Thới Thạnh, dừa Phú Nông xã Phú Khánh và tép rang dừa Mỹ Hưng, vượt chỉ tiêu cả năm; đồng thời, phát triển mới 07 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc và 01 doanh nghiệp chuyển lên từ hộ kinh doanh cá thể.

Hợp tác xã Dịch vụ thủy sản Thới Thạnh là một trong 3 HTX được thành lập mới

Bên cạnh, huyện tiếp tục hỗ trợ các HTX mới thành lập trong quá trình tổ chức hoạt động, củng cố HTX hoạt động yếu. Trong đó, HTX thủy sản Thạnh Lợi đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023, HTX vận tải thủy bộ Thạnh Phú đang hoàn thiện các bước để tiến hành đại hội trong tháng 4/2018.

Ngoài ra, còn tổ chức nhiều hoạt động truyền thông khởi nghiệp như: góp ý Cẩm nang giới thiệu tiềm năng thu hút đầu tư trên địa bàn huyện chuẩn bị cho việc in ấn, phát hành; chuẩn bị tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp huyện Thạnh Phú lần 2 năm 2018”, phát động thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Theo ông Mai Văn Hùng, trong quý II/2018, Chương trình đặt chỉ tiêu thành lập mới 15 doanh nghiệp các loại, trong đó có 03 doanh nghiệp chuyển lên tự hộ kinh doanh, phát triển mới 180 hộ kinh doanh cá thể và 04 tổ hợp tác.

Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban Tư vấn, Tổ xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp huyện; làm tốt công tác tuyên truyền giúp người dân, doanh nghiệp nắm rõ các nội dung cơ bản của Chương trình. Tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh cá thể đủ điều kiện chuyển lên doanh nghiệp. Đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, HTX, tổ hợp tác tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi theo từng đối tượng. Tổ chức Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp lần thứ hai…/.

Quốc Vinh

Các tin cùng chuyên mục