Thạnh Phú tổ chức Hội nghị Huyện ủy mở rộng lần thứ 12

Ngày 08.12.2017, Huyện ủy Thạnh Phú tổ chức Hội nghị Huyện ủy mở rộng lần thứ 12 để tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2017; tổng kết Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”. Ông Trần Dương Tuấn, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến dự.

Ảnh: ông Nguyễn Trúc Sơn, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Năm 2017 toàn bộ hệ thống chính trị huyện đã thực hiện được khá trọn vẹn những gì mà năm “Hành động gắn với kết quả” được Huyện ủy đặt ra ngay từ đầu năm; có 38/40 tiêu chí đạt và vượt cao so với Nghị quyết Huyện ủy.

Về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; tính tiến công, năng động, đổi mới đã thật sự lan tỏa trong hệ thống chính trị, các ngành, các cấp; từ đó tạo tính đoàn kết, đồng thuận và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt có chuyển biến rõ nét, thể hiện tính nêu gương cao; tình hình nội bộ trong hệ thống chính trị khá đồng bộ, ổn định; nhiều mô hình hay, cách làm mới trong công tác tổ chức, dân vận. Kết nạp được hơn 160 đảng viên, đạt gần 130% so chỉ tiêu Nghị quyết. Huyện ủy đã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh, Đại hội Đoàn Thanh niên, Đại hội Công đoàn cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ảnh: Đại biểu dự hội nghị

Về kinh tế, nông nghiệp có sự tăng trưởng mạnh khi hầu hết sản lượng, diện tích, giá trị các mặt hàng nông sản tăng trưởng tốt, được mùa được giá; các chuỗi giá trị đang được hình thành rõ nét qua chất lượng của sự liên kết, hợp tác; nhãn hiệu hàng hóa tiếp tục được ghi nhận ở cấp cao hơn như lúa hữu cơ được chứng nhận Châu Âu, Mỹ. Du lịch tiếp tục là điểm sáng khi tăng gần 50% về số lượng khách du lịch đến Thạnh Phú; Khu du lịch Cồn Bửng thu hút hơn 300.000 lượt khách, tăng gần 100.000 lượt; doanh thu ước đạt hơn 60 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tổng thu và chi ngân sách đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; số lượng doanh nghiệp và hộ kinh doanh thành lập mới tăng mạnh với gần 40 doanh nghiệp, 2 Hợp tác xã và hơn 400 hộ kinh doanh; nhiều dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, vui chơi giải trí, du lịch đã bắt đầu triển khai; xây dựng nông thôn mới xã An Nhơn cơ bản đạt 19 tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người đã đạt gần 33 triệu đồng và là lần đầu tiên thu nhập của huyện vượt mức bình quân chung của tỉnh.

Công tác an sinh xã hội, Đền ơn đáp nghĩa đạt nhiều kết quả tích cực; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, trung bình 2,62% với gần 1.000 hộ thoát nghèo; quốc phòng, an ninh được đảm bảo, giao quân đạt 100% chỉ tiêu;...

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định thành lập 05 đoàn kiểm tra, giám sát và phúc tra, do các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm trưởng đoàn và tổ chức kiểm tra, giám sát, phúc tra đối với các chi, đảng bộ trực thuộc trên các lĩnh vực. Qua kiểm tra, giám sát có gần 20 đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, tăng 05 đảng viên so năm 2016, trong đó khiển trách 14 và cảnh cáo 05 đảng viên.

Trong thực hiện Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, 03 năm qua các cấp ủy, UBND tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, từ việc triển khai quán triệt đến xây dựng kế hoạch cụ thể hóa tổ chức thực hiện Chỉ thị; phát động đăng ký thi đua thực hiện nhiều công trình mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp, các ngành, địa phương gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” đi vào cuộc sống và tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân. Sau 03 năm thực hiện, hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị hóa có bước chuyển biến tích cực. Đến nay, xã Đại Điền và Quới Điền đã xây dựng thành công và tập trung nâng chất các tiêu chí đã đạt; An Nhơn đạt 19 tiêu chí và đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh tổng kiểm tra và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; xã Thới Thạnh đạt 13 tiêu chí; Phú Khánh đạt 12 tiêu chí; Giao Thạnh đạt 11 tiêu chí và 11 xã còn lại đạt từ 6 đến 9 tiêu chí.

Xây dựng đô thị được quan tâm thực hiện, đã tổ chức công bố quy hoạch công nhận Đô thị loại V và đặt tên đường Thị trấn Thạnh Phú, hiện đang tiếp tục xây dựng các tiêu chí để hướng đến đạt Đô thị loại IV, đạt 48/59 tiêu chí; xã Giao Thạnh đạt 44/49 tiêu chí và Tân Phong đạt 43/49 tiêu chí Đô thị loại V.

Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định chọn là năm “Tăng tốc” để vượt lên, bức phá trong việc hướng đến hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của cả Nhiệm kỳ 2015 - 2020. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Trúc Sơn, TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh “Năm 2018 là năm tăng tốc, tăng tốc phải thể hiện ở từng người, từng cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu, cán bộ chủ chốt. Phải quyết tâm hành động mạnh mẽ hơn với các chỉ tiêu đạt từ bằng đến cao hơn chỉ tiêu của năm 2017 mà các cấp, các ngành đã đạt được; xác định từng lĩnh vực trọng tâm trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; trong phát triển kinh tế, nhất là nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ; trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, môi trường, cải cách hành chính, quốc phòng và an ninh”./.

Văn Minh

Các tin cùng chuyên mục