Site banner

Thạnh phú: Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri hai xã An Điền và An Thạnh

Ngày14/6/2018, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre đã có buổi tiếp xúc hơn 150 cử tri ở hai xã An Điền và An Thạnh, huyện Thạnh Phú.

 Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri nghe các đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX tới đây. HĐND tỉnh sẽ xem xét thảo luận các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật và nhiều vấn đề quan trọng khác.

     Cử tri phát biểu

Nhiều ý kiến của cử tri hai xã bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình xung quanh một số vấn đề như: Quan tâm hơn nữa về chính sách đối với người đang thực thi nhiệm vụ bán chuyên trách ở các xã, chi trả tiền công tác phí đối cán bộ ở các xã dưới 9 km, giá cả một số mặt hàng nông sản không ổn định, xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn xuống cấp nặng, đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án nuôi tôm, lúa ở xã An Điền, xem xét công nhận thương hiệu tôm và đầu tư nguồn vốn xóa điện cụm.

Các ý kiến đề xuất của cử tri đã được các ngành chức năng huyện và chính quyền địa phương giải trình một cách chân tình và thỏa đáng theo thẩm quyền của mình. Đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre đã ghi nhận những vấn đề bức xúc của cử tri để đệ trình lên kỳ họp HĐND tỉnh tới đây.

Lê Chẳn