Thạnh Phú sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an và Nghị quyết liên tịch số 01

Ngày 11.8.2017, UBND huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư 23 ngày 27.4.2012 của Bộ Công an qui định về khu dân cư; xã, phường, thị trấn; cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về xây dựng đơn vị “An toàn về an ninh trật tự” được nâng lên, phát huy vai trò của từng tập thể, cá nhân trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” góp phần tích cực trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Việc xây dựng đơn vị “An toàn về an ninh trật tự” luôn gắn với phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các phong trào, cuộc vận động lớn như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”,...

Hằng năm, có 100% hộ gia đình, cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và học sinh ký cam kết xây dựng đơn vị an toàn về an ninh trật tự. Có 104/104 đơn vị ấp, 18/18 xã, thị trấn; 46/46 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, thuộc quyền quản lý có bản đăng ký xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Qua bình xét hằng năm các cơ quan; doanh nghiệp; trường học; các ấp; xã, phường đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” chiếm tỷ lệ cao.

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội về tệ nạn xã hội” giữa Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2012 – 2017. Qua 5 năm thực hiện công tác phối hợp, hội viên phụ nữ đã cung cấp cho lực lượng công an trên 200 tin báo, tố giác tội phạm góp phần rất lớn trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện. Đồng thời, xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng, chống ma túy được lực lượng công an và các cấp hội phụ nữ tập trung, chỉ đạo thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực như: mô hình “Ba giảm, bốn giữ”, “Gia đình hội viên phụ nữ không có con em phạm tội và sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tuyến đường xanh, sạch, đẹp, an toàn giao thông” và “Vận động nhân dân tự đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn ấp”,....

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện lưu ý một số vấn đề mà các ngành và địa phương cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: tiếp tục xác định nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, an ninh trật tự là nhiệm vụ quan trọng. Lực lượng công an các cấp nắm chắc tình hình và quản lý tốt các loại đối tượng, thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm phát động quần chúng tham gia tấn công, trấn áp tội phạm. Bên cạnh, củng cố và nâng cao chất lượng các phong trào phòng, chống tội phạm; nghiên cứu, sáng tạo những mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,...

Dịp này, có 16 tập thể, cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen với thành tích xuất sắc qua 5 năm thực hiện Thông tư 23 và Nghị quyết liên tịch số 01./.

 

                                                                                  Văn Minh 

Văn Minh

Các tin cùng chuyên mục