Site banner

Thạnh Phú: Tập huấn điều tra cập nhật thông tin thị trường lao động năm 2019

Ngày 12.6.2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với UBND huyện Thạnh Phú tổ chức tập huấn điều tra cập nhật thông tin thị trường lao động năm 2019 cho gần 160 điều tra viên là trưởng ấp, khu phố và công chức lao động -thương binh và xã hội, công chức Văn phòng - thống kê các xã, thị trấn.

Nội dung tập huấn là hướng dẫn sổ ghi chép thông tin thị trường lao động như: đối tượng, phạm vi thu thập thông tin, phạm vi sổ ghi chép thông tin thị trường lao động, những trường hợp cần điều tra, cập nhật, phương pháp ghi thông tin,...

Ảnh: Đại biểu dự tập huấn

Cách ghi chép thông tin doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh như: tên hộ, ngành nghề sản xuất kinh doanh, tình trạng hoạt động, việc ký kết hợp đồng lao động,...

Qua tập huấn, giúp cho các điều tra viên nắm vững các nội dung để công tác điều tra đạt hiệu quả, chính xác cao làm cơ sở cho việc dự báo và thực hiện các chính sách lao động – việc làm – đào tạo nghề của huyện và quản lý dữ liệu về lao động có việc làm, lao động qua đào tạo nhằm phục vụ cho hoạch định chính sách phát triển kinh tế của huyện và làm cơ sở để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Theo kế hoạch của UBND huyện, thời điểm điều tra đồng loạt trong huyện và thống nhất ghi thông tin vào sổ từ ngày 1.7.2019 và nghiệm thu sổ ghi chép phần cung lao động; phiếu điều tra, cập nhật doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh giữa Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội với các xã, thị trấn vào ngày 20.9.2019.

Được biết, đối với phần cung lao động đối tượng điều tra là tất cả những người đủ 10 tuổi trở lên có tên trong hộ khẩu hoặc sổ tạm trú trên địa bàn huyện. Riêng phần cầu lao động đối tượng điều tra là các doanh nghiệp có hạch toán kinh tế độc lập, được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp; các hộ gia đình sản xuất kinh doanh đang hoạt động kinh doanh tại thời điểm ghi chép./.

Văn Minh