Thạnh Phú tập trung thực hiện chính sách ưu đãi người có công

Chính sách ưu đãi người có công là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” với những người và gia đình có công với đất nước. Nghị Quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã xác định “tập trung chăm lo thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng” và cụ thể hóa vào Nghị quyết của cấp ủy 5 năm, hằng năm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú đã xây dựng kế hoạch tăng cường chăm sóc người có công giai đoạn 2016 – 2020 và tổ chức triển khai thực hiện với nhiều giải pháp, việc làm thiết thực, được các cấp, các ngành và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm triển khai đồng bộ.

Ảnh: Chăm sóc, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Đến nay, huyện Thạnh Phú đã thực hiện cơ bản việc xác nhận người có công với cách mạng với hơn 8.100 người. Trong đó, có trên 3.260 liệt sĩ, 636 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (còn sống 34 mẹ), hơn 1.080 thương, bệnh binh, trên 150 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, 60 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, gần 3.000 người hoạt động kháng chiến và có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến,… Việc giải quyết trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng được thực hiện kịp thời cho trên 2.200 người có công với cách mạng và thân nhân, kinh phí mỗi năm hơn 50 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác điều dưỡng, phục hồi sức khỏe, trang cấp dụng cụ chỉnh hình cho người có công. Có 13 tập thể và 5 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hàng ngàn người được tặng thưởng huân chương, huy chương và bằng có công với nước.

Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Ngọc Thơ cho biết, thực hiện Pháp lệnh số 04 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi đối với người có công với cách mạng, thời gian qua huyện Thạnh Phú luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công đến các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Nhìn chung, công tác tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả. Trên cơ sở các văn bản quy định về chính sách người có công, hướng dẫn nghiệp vụ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh về lập hồ sơ đề nghị giải quyết các chế độ chính sách người có công, đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc xem xét, giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng, đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn chế độ, đúng đối tượng theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, trong tháng 7 này, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức gặp gỡ, đối thoại người có công và thân nhân tại 18/18 xã, thị trấn để giải quyết các vướng mắc, hướng dẫn và giải thích chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với chế độ ưu đãi người có công.

Từ năm 2013 đến nay có 8.700 hồ sơ được giải quyết chế độ liên quan đến người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến; người có công giúp đỡ cách mạng; người được hưởng chế độ theo các Quyết định 290, 62, 142, 49, 57, 24 của Thủ tướng Chính phủ; huân chương độc lập; xây dựng nhà tình nghĩa. Cùng với đó, huyện giải quyết trợ cấp hàng tháng kịp thời cho các đối tượng người có công. Việc thi hành các quy định pháp luật về chính sách ưu đãi người có công được thực hiện đúng thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Nhìn chung việc tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực người có công trên địa bàn huyện thực hiện theo đúng quy định của pháp luật cũng như đúng trình tự thủ tục theo quy định, chưa có trường hợp nào vi phạm pháp luật xảy ra.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp quản lý nhà nước về ưu đãi người có công luôn được huyện quan tâm thực hiện đảm bảo đúng, đầy đủ và kịp thời. Huyện thường xuyên tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra công tác thực hiện ưu đãi người có công, kịp thời trả lời các ý kiến, kiến nghị của người dân về thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công.

Những kết quả trên không chỉ góp phần bù đắp sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, làm vơi đi những mất mát đau thương, góp phần giải quyết khó khăn cho các gia đình chính sách. Kết quả đó còn mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Với sự quan tâm đó đã giúp người có công và gia đình yên tâm, phấn khởi tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần to lớn vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, ổn định xã hội./.

Minh Mừng

Các tin cùng chuyên mục