Tìm hiểu về hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang đã tổ chức cho học viên lớp bồi dưỡng Cán bộ Đài Truyền thanh cơ sở đến Đài Truyền thanh huyện Thạnh Phú tìm hiểu về hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn.

Tại đây, Đoàn đã được Lãnh đạo Đài Truyền thanh huyện giới thiệu sơ nét về hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở như: về kinh phí hoạt động; việc đầu tư thiết bị cho hệ thống truyền thanh; nhân sự Đài cơ sở; việc xây dựng chương trình địa phương; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động,...

Cán bộ Đài truyền thanh cơ sở Tiền Giang cũng có ý kiến trao đổi về chính sách cho cán bộ Đài, kinh phí hoạt động và việc chi trả nhuận bút cho cộng tác viên Đài cơ sở,...

Ảnh: Trao đổi về hoạt động Đài Truyền thanh cơ sở

Ông Nguyễn Đức Lập, PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang gửi lời cảm ơn Đài Truyền thanh Thạnh Phú đã đón tiếp đoàn, ông khẳng định Đài Truyền thanh cơ sở có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, tiếng loa cơ sở luôn gắn liền với đời sống người dân. Hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở Bến Tre và Tiền giang có một số nét tương đồng và những kinh nghiệm hoạt động của Thạnh Phú là bài học thiết thực giúp cho cán bộ truyền thanh cơ sở Tiền Giang vận dụng vào hoạt động của mình.

Văn Minh

Các tin cùng chuyên mục