Tổng kết hoạt động của Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự

Ngày 16.11.2017, UBND huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Ông Đào Công Thương, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Cuối năm 1993, Hội đồng bảo vệ an ninh, trật tự cấp huyện và Hội đồng bảo vệ an ninh, trật tự các xã, thị trấn và các ấp được thành lập. Đến năm 2012, sau khi sáp nhập các Ban chỉ đạo về đảm bảo an ninh, trật tự thành lập một ban chỉ đạo thống nhất, thì chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trùng lặp với nhiệm vụ của Hội đồng bảo vệ ANTT. Vì vậy, Hội đồng bảo vệ ANTT cấp huyện, xã đã được sáp nhập vào Ban chỉ đạo này. Tuy nhiên, Hội đồng bảo vệ ANTT cấp ấp luôn được củng cố, thành lập, nâng tổng số hiện nay có 107 Hội đồng bảo vệ ANTT ấp, khu phố.

Qua hơn 20 năm, Hội đồng bảo vệ ANTT các cấp đã hoạt động hiệu quả góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương. Theo đó, hoạt động Hội đồng bảo vệ ANTT huyện đã tiếp nhận hơn 1.000 vụ việc, chủ yếu là tranh chấp đất đai, vay mượn tài sản, gây ô nhiễm môi trường,...đã hòa giải thành hơn 300 vụ việc; đề nghị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục 77 đối tượng, và đưa hơn 20 đối tượng vào cơ sở chữa bệnh và chuyển các đơn vị chức năng xử phạt vi phạm hành chính gần 1.500 đối tượng.

Riêng Hội đồng bảo vệ ANTT cấp xã luôn quan tâm phối hợp tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tích cực tham gia vào công tác giữ gìn ANTT tại cơ sở và cung cấp hơn 9.000 nguồn tin có giá trị. Hội đồng bảo vệ ANTT xã đã tiến hành mời gọi, giáo dục răn đe gần 7.500 đối tượng, giúp tái hòa nhập cộng đồng hơn 500 đối tượng, nhận giúp đỡ gần 500 trẻ em chậm tiến, có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Hội đồng bảo vệ ANTT ấp luôn quan tâm đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hơn 20 năm qua, đã tổ chức tuyên truyền pháp luật, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gần 9.000 cuộc. Vận động các đoàn thể và nhân dân tham gia xây dựng nhiều mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ như “Liên kết tứ trụ”, “Đội dân phòng cơ động”, “Tiếng mỏ an ninh”,...

Ảnh: ông Đào Công Thương, Chủ tịch UBND huyện phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Công Thương, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh trong thời gian chờ đợi chủ trương mới, thì huyện thống nhất duy trì Hội đồng bảo vệ ANTT ấp; đồng thời các xã, thị trấn phải quan tâm củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hội đồng này. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các xã, thị trấn và Hội đồng bảo vệ ANTT ấp phải tăng cương công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của Hội đồng bảo vệ ANTT và tích cực tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở./.

Văn Minh

Các tin cùng chuyên mục