Triển khai, tập huấn rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2018

Ngày 24.9.2018, UBND huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2018 cho 150 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo huyện; công chức lao động – thương binh xã hội; cán bộ không chuyên trách giảm nghèo, trẻ em và xã hội xã; điều tra viên các ấp, khu phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; được hướng dẫn các biểu mẫu báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; biểu mẫu báo cáo hộ nghèo, cận nghèo tham gia Đề án sinh kế; các văn bản mới về thực hiện công tác giảm nghèo.

 Đại biểu dự tập huấn

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức rà soát từ ngày 01.10 đến 20.10.2018; niêm yết công khai kết quả rà soát và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 26.10 đến 01.11.2018.

Đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo đang quản lý trong năm 2018; hộ có khả năng rơi vào nghèo, cận nghèo trên địa bàn theo chuẩn đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020.

Qua đó, tiến hành rà soát thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu nhập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước thu nhập, trên cơ sở phân tích kết quả thống kê và điều tra mức sống hộ gia đình.

Theo qui định, ở khu vực thành thị hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập là hộ thu nhập bình quân từ đủ 900.000 đồng/người/tháng trở xuống; hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản là hộ có thu nhập bình quân từ trên 900.000 đến 1.300.000 đồng/người/tháng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Ở khu vực nông thôn, hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập là hộ có thu nhập bình quân từ đủ 700.000 đồng/người/tháng trở xuống; hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản là hộ có thu nhập bình quân từ trên 700.000 đến 1.000.000 đồng/người/tháng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Hộ cận nghèo ở khu vực thành thị là hộ có thu nhập bình quân từ trên 900.000 đến 1.300.000 đồng/người/tháng và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Hộ cận nghèo ở khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân từ trên 700.000 đến 1.000.000 đồng/người/tháng và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản./. 

Văn Minh

Các tin cùng chuyên mục