Site banner

Ba Tri: Kiểm tra công tác xây dựng xã nông thôn mới Tân Thủy

Vừa qua, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện Ba Tri do ông Nguyễn Văn Lai - Bí thư Huyện ủy làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác xây dựng xã nông thôn mới Tân Thủy. Tham gia buổi kiểm tra còn có ông Nguyễn Văn Trai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Dương Minh Tùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng lãnh đạo các ngành, đoàn thể huyện.

Qua 4 năm thực hiện công tác xây dựng xã nông thôn mới, Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và nhân dân xã Tân Thủy đã có nhiều nổ lực phấn đấu mọi mặt và đã đạt kết quả quan trọng. Hiện xã đã đạt 18/19 tiêu chí. Riêng tiêu chí về môi trường đang được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh kiểm tra, thẩm định. Có thể thấy, kết quả nổi bật trong công tác xây dựng xã nông thôn mới là đời sống nhân dân được nâng lên. Hiện thu nhập bình quân đầu người trong năm của xã đạt 29,6 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm còn 6,85%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 99,64%. Xã cũng đã thành lập và hoạt động có hiệu quả các hình thức tổ chức như hợp tác xã thủy sản, tổ liên kết trồng rau an toàn… Cơ sở hạ tầng nông thôn cơ bản hoàn thiện, tỷ lệ hộ được sử dụng diện đạt 99,64%; tỷ lệ hộ sự dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%, trong đó 75,8% hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn Quốc gia. Trong 4 năm qua, xã đã huy động 61 tỷ đồng để xây dựng giao thông ông thôn, trong đó vốn Trung ương hỗ trợ 16,5 tỷ đồng, vốn tỉnh 23,5 tỷ đồng, vốn huyện 1,7 tỷ đồng, vốn xã 4,6 tỷ đồng và nhân dân đóng góp trên 15,2 tỷ đồng. Hiện tại, xã đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông và cơ sở vật chất văn hóa.

Minh Đức