Site banner

Ba Tri- tăng cường công tác phòng cháy rừng mùa khô

Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri vừa ban hành công văn số 371 ngày 4/4/2013 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2013. Theo nhận định, thời gian gần đây thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài dẫn đến nguy cơ cháy rừng là rất cao. Vì vậy, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri đã chỉ đạo các ngành chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật và phổ biến kiến thức về phòng cháy, chữa cháy rừng sâu rộng trong cán bộ, công nhân viên chức và toàn thể nhân dân, đặc biệt là các chủ rừng để mọi người thấy rõ trách nhiệm của mình trong công tác phòng chống cháy rừng. Ủy ban nhân dân các xã và Ban quản lý rừng củng cố và xây dựng đội phòng cháy, chữa cháy dân phòng các ấp và tại khu vực rừng, đồng thời đề xuất với công an huyện tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng này nhằm đảm bảo sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy để làm nống cốt trong công tác chữa cháy và  huy động nhân dân tham gia chữa cháy khi xảy ra cháy rừng.

Các chủ rừng phòng hộ xã Bảo Thuận huyện Ba Tri trong buổi tuyên truyền phòng cháy rừng. Ảnh: M.Đ

Các ngành chức năng huyện phải nhanh chóng tổ chức kiểm tra, phúc tra các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu rừng phòng hộ bảo vệ môi trường xã Tân Mỹ và khu vực rừng phòng hộ Cồn Ngoài xã Bảo Thuận. Kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục những sơ hở có thể xảy ra cháy và hướng dẫn xây dựng phương án chữa cháy, thực hiện tốt các biện pháp am toàn phòng cháy, chữa cháy rừng. Ủy ban nhân dân các xã và Ban quản lý rừng tăng cường công tác kiểm tra rừng. Trong quá trình tự kiểm tra phải chủ động rà soát các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định như việc thu gom thực bì, việc nạo vét kênh dẫn nước, việc phát hoang tạo đường băng cản lửa; chú trọng việc trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu cho công tác này. Đặc biệt, cần chú trọng việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định phòng chống cháy rừng; không được tự ý vào rừng đốt lửa khi chưa được phép của ngành chức năng.

Minh Đức