Site banner

BẾN TRE: THÔNG TIN TÌNH HÌNH XÂM NHẬP MẶN

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phát thông tin mới nhất về tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh đến các Sở, ngành, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, huyện và thành phố Bến Tre.
 Hiện nay, tình hình xâm nhập mặn trên các sông chính trong tỉnh đã giảm, độ mặn 4‰ chỉ còn cách cửa sông khoảng từ 16-22 Km. Cụ thể (độ mặn đo được tại một số trạm lúc 7h ngày 25/5/2021) như sau:  
 Sông Cửa Đại: trạm Giao Hòa là 0,7‰ (cách cửa sông 39Km);  sông Hàm Luông: trạm Thủ Cửu là 1,3‰ (cách cửa sông 37Km), trạm Mỹ Hóa là 0,2‰ (cách cửa sông 48Km); sông Cổ Chiên: trạm Cẩm Sơn là 1,9‰ (cách cửa sông 36Km). Dự báo xâm nhập mặn trên các sông chính sẽ tiếp tục giảm trong những ngày tới, đến giữa tháng 6/2021 độ mặn 4‰ cách cửa sông khoảng từ 3-5Km và thời tiết hiện đang vào mùa mưa, nên lượng nước ngọt tương đối nhiều. 
Qua đó, các Sở, ngành, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố điều chỉnh kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai cho phù hợp với tình hình thực tế, để đảm bảo an toàn cần kiểm tra độ mặn nước sông khi có nhu cầu lấy nước đối với khu vực cách cửa sông từ 40 Km trở xuống./. 
Tin: Bích Thủy